คันไซ

ภูมิภาค

ทัวร์คันไซ KIX5301

5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – นารา – เกียวโต – รถไฟทะมะ – ตลาดปลาวาคายาม่า – ย่านชินไชบาชิ -ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – วัดโทไดจิ -หลวงพ่อโตไดบุทสึ – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ฟรีเดย์ 1 วันเต็ม!!

ถนนโดทงบุริ – ดิวตี้ฟรี


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์คันไซ KIX5302

5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – มิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิโนซาโตะ – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮย์อัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – หุบเขามิโนะ -นํ้าตกมิโนะ – ฟรีเดย์ 1 วันเต็ม!!

EXPO CITY


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์คันไซ KIX5303

5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – เกียวโต – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม!!

ห้างDonton Plaza – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์คันไซ KIX5303

5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – เกียวโต – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม!!

ห้างDonton Plaza – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์คันไซ KIX6401

6 วัน 4 คืน

โอซาก้า – เกียวโต – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม!!

ห้างDonton Plaza – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์คันไซ KIX6402

6 วัน 4 คืน

โอซาก้า – นารา – เกียวโต – วัดโทไดจิ – ทดลองทําซูชิ – หมู่บ้านนินจาอิงะ(โชว์นินจา) ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอฮาไรมาชิ – สะพานโทเก็ทสึ – วัดเท็นริวจิ – ป่าไผ่ – ศาลเจ้าอิคุตะซันโนะมิยะ ปราสาทโอซาก้า

ย่านชินไซบาชิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์