คิวชู-ฟุกุโอกะ

แพ็จเกจเที่ยวส่วนตัว

คิวชู-ฟุกุโอกะฤดูหนาว

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

คลิก

คิวชู-ฟุกุโอกะฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

คลิก

คิวชู-ฟุกุโอกะฤดูร้อน

มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม

คลิก

คิวชู-ฟุกุโอกะฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

คลิก

คิวชู-ฟุกุโอกะฤดูหนาว

คิวชู-ฟุกุโอกะฤดูใบไม้ผลิ

คิวชู-ฟุกุโอกะฤดูร้อน

ทัวร์คิวชู FUK6403

6 วัน 4 คืน

ฟุคุโอกะ – ยอดเขาคากามิยาม่า – พิพิธภัณฑ์แสดงรถลาก – ปราสาทคาราสึ – คาราสึ – ทาเคโอะออนเซ็น – ศาลเจ้าทาเคโอะ – สวนญี่ปุ่นเคชูเอน(ชงชา) – อุเรชิโนะ ออนเซ็น – เฮ้าส์ เทน บอร์ช – ซาเซโบะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ(เข้าร่วมพิธีขอพร) – อิสระช้อปปิ้งเทนจิน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์คิวชู FUK6402

6 วัน 4 คืน

ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – Tosu Premium Outlet – ศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ อุเรชิโนะ ออนเซ็น – อุเรชิโนะ ออนเซ็น – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ(เข้าร่วมพิธีขอพร) – เฮ้าส์ เทน บอร์ช-ซาเซโบะ – ซาเซโบะ – สวนลูกพลับ -หมู่บ้านยูฟุอิน – โออิตะ – เบปปุ – อาบทรายร้อน – บ่อนรกจิโกกุ เมกุริ – อิสระช้อปปิ้งเทนจิน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์คิวชู FUK5304


5 วัน 3 คืน

ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – ยูเมะทาวน์ – วัดนาริตะซังคุรุเมะ – ซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย


รายละเอียดโปรแกรม

คิวชู-ฟุกุโอกะฤดูใบไม้ร่วง

ทัวร์คิวชู FUK5302

5 วัน 3 คืน

ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ศาลเจ้ายูโทคุ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ – ซากะ – นางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์คิวชู FUK5303

5 วัน 3 คืน

ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – เมืองนางาซากิ – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ เมืองนางงาซากิ – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์คิวชู FUK5305

5 วัน 3 คืน

ฟุกุโอกะ – หินคู่เมโทอิวะ – ปราสาทคาระซึ – สวนมิฟุเนะยามะ ราคุเอน – เทศกาล Saga International Balloon Fiesta – Tosu Premium Outlets – ย่านเมืองเก่าซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น – จุดชมวิวไดคันโบ – สะพานแขวนโคโคโนเอะ ยูเมะ – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคิริน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์คิวชู FUK5306


5 วัน 3 คืน

ศาลเจ้าดาไซฟุ – ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอินฟลอร์รัล – เบปปุ – บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้ง 8 – ห้างสรรพสินค้ายูเมะทาวน์ – แช่ออนเซ็น – คุมาโมโต้ – ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ – ภูเขาไฟอะโสะ – ดิวตี้ฟรี – คาแนลซิตี้ – อิสระท่องเที่ยวภายในฟุกุโอกะ


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์คิวชู FUK5307


5 วัน 3 คืน

ศาลเจ้าดาไซฟุ – ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอินฟลอร์รัล – เบปปุ – บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้ง 8 – อิสระท่องเที่ยวภายในนางาซากิ – ซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – โทซุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต – ฟุกุโอกะ – ซากปราสาทฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี – ห้างคาแนลซิตี้


รายละเอียดโปรแกรม