คิวชู-ฟุกุโอกะ

แพ็จเกจเที่ยวส่วนตัว

คิวชู-ฟุกุโอกะฤดูหนาว

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

คิวชู-ฟุกุโอกะฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

คิวชู-ฟุกุโอกะฤดูร้อน

มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม

คิวชู-ฟุกุโอกะฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

คิวชู-ฟุกุโอกะฤดูหนาว

คิวชู-ฟุกุโอกะฤดูใบไม้ผลิ

คิวชู-ฟุกุโอกะฤดูร้อน

ทัวร์คิวชู FUK6403


6 วัน 4 คืน

ฟุคุโอกะ - ยอดเขาคากามิยาม่า - พิพิธภัณฑ์แสดงรถลาก - ปราสาทคาราสึ – คาราสึ – ทาเคโอะออนเซ็น - ศาลเจ้าทาเคโอะ - สวนญี่ปุ่นเคชูเอน(ชงชา) - อุเรชิโนะ ออนเซ็น - เฮ้าส์ เทน บอร์ช – ซาเซโบะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ(เข้าร่วมพิธีขอพร) - อิสระช้อปปิ้งเทนจิน

ทัวร์คิวชู FUK6402


6 วัน 4 คืน

ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ - Tosu Premium Outlet - ศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ อุเรชิโนะ ออนเซ็น - อุเรชิโนะ ออนเซ็น - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ(เข้าร่วมพิธีขอพร) - เฮ้าส์ เทน บอร์ช-ซาเซโบะ – ซาเซโบะ – สวนลูกพลับ -หมู่บ้านยูฟุอิน – โออิตะ – เบปปุ – อาบทรายร้อน - บ่อนรกจิโกกุ เมกุริ – อิสระช้อปปิ้งเทนจิน

ทัวร์คิวชู FUK5304


5 วัน 3 คืน

ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – ยูเมะทาวน์ - วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

คิวชู-ฟุกุโอกะฤดูใบไม้ร่วง

ทัวร์คิวชู FUK5302


5 วัน 3 คืน

ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ศาลเจ้ายูโทคุ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ - ซากะ – นางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

ทัวร์คิวชู FUK5303


5 วัน 3 คืน

ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – เมืองนางาซากิ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ เมืองนางงาซากิ - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

ทัวร์คิวชู FUK5305


5 วัน 3 คืน

ฟุกุโอกะ - หินคู่เมโทอิวะ - ปราสาทคาระซึ - สวนมิฟุเนะยามะ ราคุเอน - เทศกาล Saga International Balloon Fiesta - Tosu Premium Outlets – ย่านเมืองเก่าซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น - จุดชมวิวไดคันโบ - สะพานแขวนโคโคโนเอะ ยูเมะ - หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคิริน

ทัวร์คิวชู FUK5306


5 วัน 3 คืน

ศาลเจ้าดาไซฟุ - ยูฟูอิน - หมู่บ้านยูฟูอินฟลอร์รัล - เบปปุ - บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้ง 8 - ห้างสรรพสินค้ายูเมะทาวน์ - แช่ออนเซ็น - คุมาโมโต้ - ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ภูเขาไฟอะโสะ - ดิวตี้ฟรี - คาแนลซิตี้ - อิสระท่องเที่ยวภายในฟุกุโอกะ

ทัวร์คิวชู FUK5307


5 วัน 3 คืน

ศาลเจ้าดาไซฟุ - ยูฟูอิน - หมู่บ้านยูฟูอินฟลอร์รัล - เบปปุ - บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้ง 8 - อิสระท่องเที่ยวภายในนางาซากิ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - โทซุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต - ฟุกุโอกะ - ซากปราสาทฟุกุโอกะ - ดิวตี้ฟรี - ห้างคาแนลซิตี้