จูบุ

ภูมิภาค

ทัวร์จูบุ C5301

5 วัน 3 คืน

นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค – โออิชิปาร์ค – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ที่ทําการเก่าเมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – วัดโอสุคันนอน

ช้อปปิ้งย่านโอสุ – ย่านซันมาชิซูจิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จูบุ C5302

5 วัน 3 คืน

นาโกย่า – ทาคายาม่า – วัดโอสุคันนอน – ชิราคาวาโกะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – สวนฮะนะโนะมิยะโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ

 


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จูบุ C5303

5 วัน 3 คืน

นาโกย่า – ทาคายาม่า – ปราสาทนาโกย่า – อาคารโอเอซิส 21 – ศาลเจ้าโอสึ – คันนง ถนนช้อปปิ้งโอสุ – ที่ทําการเก่าเมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ

ช้อปปิ้งย่านโอสุ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – อิออน จัสโก้


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จูบุ C5304

5 วัน 3 คืน

นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ลาน กิจกรรมหิมะ – ชมลิงแช่ออนเซ็น – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้ง โอสุ มิตซุยเอ้าท์เล็ต – เทศกาลแสงสีนาบานะโนซาโตะ

ช้อปปิ้งย่านโอสุ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – อิออน จัสโก้


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จูบุ C6401

6 วัน 4 คืน

นาโกย่า – ทาคายาม่า – โอบาระ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ถนนนะกะเซ็นโด – หุบเขาโครังเค – นาบานาโนะซาโตะ – นาโกย่าทีวีทาวเวอร์ – วัดนิตไตจิ – วัดโอสุคันนอน

ช้อปปิ้งย่านโอสุ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – อิออน จัสโก้


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์