นาโกย่า – ทาคายาม่า

แพ็จเกจเที่ยวส่วนตัว

นาโกย่า - ทาคายาม่าฤดูหนาว

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

นาโกย่า - ทาคายาม่าฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

นาโกย่า - ทาคายาม่าฤดูร้อน

มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม

นาโกย่า - ทาคายาม่าฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

นาโกย่า - ทาคายาม่าฤดูหนาว

ทัวร์นาโกย่า - ทาคายาม่า NTA5305


5 วัน 3 คืน


นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นากาโน่ - ลานกิจกรรมหิมะ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – ปราสาทมัตสึโมโต้ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ

ถนนช้อปปิ้งโอสุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต

ทัวร์นาโกย่า - ทาคายาม่า NTA5307


5 วัน 3 คืน

นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - อาคารทาคายาม่าจินยะ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - นากาโน่ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ - แช่ออนเซ็น - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ - นาโกย่า

ซาคาเอะ

นาโกย่า - ทาคายาม่าฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์นาโกย่า - ทาคายาม่า NTA5302


5 วัน 3 คืน

นาโกย่า -หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - อาคารทาคายาม่าจินยะ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - นากาโน่ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ - แช่ออนเซ็น - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ - นาโกย่า

ซาคาเอะ

ทัวร์นาโกย่า - ทาคายาม่า NTA6401


6 วัน 4 คืน

หมู่บ้านมะโกะเมะจุกุ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เส้นทางเจแปนแอลป์ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ฮิดะฟุรุคาวะ - ทายาม่า - ปราสาทนาโกย่า - สวนดอกไม้นาบานะ โนะซาโตะ

ซาคาเอะ - อิออน

ทัวร์นาโกย่า - ทาคายาม่า NTA6402


6 วัน 4 คืน

ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - คานาซาว่า - ตลาดเช้าโอมิโจ - สวนเคนโระคุเอ็น - หน้าผาโทจินโบ - วัดเอเฮจิ - พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ - วัดนิตไทยจิ - วัดเจ้าแม่กวนอิม โอสึ

MITSUI OUTLET JAZZ DREAM - ย่านโอสึ - ซาคาเอะ

นาโกย่า - ทาคายาม่าฤดูร้อน

ทัวร์นาโกย่า - ทาคายาม่า NTA5303


5 วัน 3 คืน

นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - โอเอซิส 21 - ศาลเจ้าโอสึ คันนง - สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ

ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ – ถนนช้อปปิ้งโอสึ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท - อิออน มอลล์

นาโกย่า - ทาคายาม่าฤดูใบไม้ร่วง

ทัวร์นาโกย่า - ทาคายาม่า NTA5306


5 วัน 3 คืน

วัดโอสุคันนอน - ย่านโอสุ - เอนะเคียว - มัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - นากาโน่ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ฮามานาโกะ

ซาคาเอะ

ทัวร์นาโกย่า - ทาคายาม่า NTA5304


5 วัน 3 คืน

นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ปราสาทนาโกย่า - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค

ถนนช้อปปิ้งโอสึ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท - อิออน มอลล์