นาโกย่า – ทาคายาม่า

แพ็จเกจเที่ยวส่วนตัว

นาโกย่า – ทาคายาม่าฤดูหนาว

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

คลิก

นาโกย่า – ทาคายาม่าฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

คลิก

นาโกย่า – ทาคายาม่าฤดูร้อน

มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม

คลิก

นาโกย่า – ทาคายาม่าฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

คลิก

นาโกย่า – ทาคายาม่าฤดูหนาว

ทัวร์นาโกย่า – ทาคายาม่า NTA5305

5 วัน 3 คืน


นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นากาโน่ – ลานกิจกรรมหิมะ – UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ

ถนนช้อปปิ้งโอสุ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์นาโกย่า – ทาคายาม่า NTA5307

5 วัน 3 คืน

นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – อาคารทาคายาม่าจินยะ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – นากาโน่ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ – แช่ออนเซ็น – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ – นาโกย่า

ซาคาเอะ


รายละเอียดโปรแกรม

นาโกย่า – ทาคายาม่าฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์นาโกย่า – ทาคายาม่า NTA5302

5 วัน 3 คืน

นาโกย่า -หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – อาคารทาคายาม่าจินยะ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – นากาโน่ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ – แช่ออนเซ็น – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ – นาโกย่า

ซาคาเอะ


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์นาโกย่า – ทาคายาม่า NTA6401

6 วัน 4 คืน

หมู่บ้านมะโกะเมะจุกุ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เส้นทางเจแปนแอลป์ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ฮิดะฟุรุคาวะ – ทายาม่า – ปราสาทนาโกย่า – สวนดอกไม้นาบานะ โนะซาโตะ

ซาคาเอะ – อิออน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์นาโกย่า – ทาคายาม่า NTA6402

6 วัน 4 คืน

ทาคายาม่า – ที่ทำการเก่าทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – คานาซาว่า – ตลาดเช้าโอมิโจ – สวนเคนโระคุเอ็น – หน้าผาโทจินโบ – วัดเอเฮจิ – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ – วัดนิตไทยจิ – วัดเจ้าแม่กวนอิม โอสึ

MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – ย่านโอสึ – ซาคาเอะ


รายละเอียดโปรแกรม

นาโกย่า – ทาคายาม่าฤดูร้อน

ทัวร์นาโกย่า – ทาคายาม่า NTA5303

5 วัน 3 คืน

นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – โอเอซิส 21 – ศาลเจ้าโอสึ คันนง – สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ

ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ – ถนนช้อปปิ้งโอสึ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – อิออน มอลล์


รายละเอียดโปรแกรม

นาโกย่า – ทาคายาม่าฤดูใบไม้ร่วง

ทัวร์นาโกย่า – ทาคายาม่า NTA5306


5 วัน 3 คืน

วัดโอสุคันนอน – ย่านโอสุ – เอนะเคียว – มัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – นากาโน่ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – แช่ออนเซ็น – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ฮามานาโกะ

ซาคาเอะ


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์นาโกย่า – ทาคายาม่า NTA5304


5 วัน 3 คืน

นาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ปราสาทนาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค

ถนนช้อปปิ้งโอสึ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – อิออน มอลล์


รายละเอียดโปรแกรม