นาโกย่า ทาคายาม่า

รหัสทัวร์ : JP009
4 วัน 3 คืน เดินทางได้ทุกวัน
ศาลเจ้าโอสึคันนง | ปราสาทนาโกย่า | หมู่บ้านชิราคาวะโกะ| หุบเขาโครังเค | แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ต | วัดนิตไตจิ หรือจัดโปรแกรมเอง