พาเช็ค น้ำหนักกระเป๋าของสายการบินยอดฮิต !

อีกหนึ่งความกังวลใจของเหล่านักเดินทางคงหนีไม่พ้นเรื่องน้ำหนักกระเป๋าและขนาดกระเป๋า ที่จะถือขึ้นเครื่องและเช็คอิน ซึ่งแต่ละสายการบินก็จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป ทั้งสายการบินฟุลเซอร์วิสและสายการบินต้นทุนต่ำ วันนี้เราเลยพาทุกท่านมาเช็คน้ำหนักและขนาดกระเป๋าของแต่ละสายการบิน ซึ่งเป็นสายการบินยอดฮิตในบ้านเรา ไปดูกันเลยค่ะ 

สายการบินฟูลเซอร์วิส

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

1.All Nippon Airways

? ขนาดกระเป๋า (กว้างxยาวxสูง) ไม่เกิน 115 เซนติเมตรหรือ 45 นิ้ว

? น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม

? จำนวนสัมภาระสูงสุด 1 ชิ้น/คน

2.Japan Airline 

? ขนาดกระเป๋า (กว้างxยาวxสูง) ไม่เกิน 115 เซนติเมตรหรือ 45 นิ้ว

? น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม

? จำนวนสัมภาระสูงสุด 1 ชิ้น/คน

3.Thai Airways

? ขนาดกระเป๋า (กว้างxยาวxสูง)=(56x45x25)

? น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

สัมภาระเช็คอิน

1.All Nippon Airways

? ขนาดกระเป๋า (กว้างxยาวxสูง) ไม่เกิน 158 เซนติเมตร 

? น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

? จำนวนสัมภาระสูงสุด 2 ชิ้น/คน

2.Japan Airline

? ขนาดกระเป๋า (กว้างxยาวxสูง) ไม่เกิน 203 เซนติเมตร 

? น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

? จำนวนสัมภาระสูงสุด 2 ชิ้น/คน

3.Thai Airways

? ขนาดกระเป๋า (กว้างxยาวxสูง) ไม่เกิน 158 เซนติเมตร หรือ 62 นิ้ว

? น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม

? จำนวนสัมภาระสูงสุด 2 ชิ้น/คน

สายการบินต้นทุนต่ำ 

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

1.AirAsiaX

? ขนาดกระเป๋า (กว้างxยาวxสูง) = (56+36+23) 

? น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

? จำนวนสัมภาระสูงสุด 1ชิ้น/คน

2.Nok Scoot 

? ขนาดกระเป๋า (กว้างxยาวxสูง) ไม่เกิน 115 เซนติเมตร

? น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

? จำนวนสัมภาระสูงสุด 1 ชิ้น/คน

3.Thai Lion Air

? ขนาดกระเป๋า (กว้างxยาวxสูง)=(30x40x20)

? น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

4.Scoot

? ขนาดกระเป๋า(กว้างxยาวxสูง)=(54x38x23) ไม่เกิน 115 เซนติเมตร

? น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม

? จำนวนสัมภาระสูงสุด 1 ชิ้น/คน

สัมภาระเช็คอิน

1.AirAsiaX

? ขนาดกระเป๋า (กว้างxยาวxสูง) ไม่เกิน 319 เซนติเมตร 

? น้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม

? จำนวนสัมภาระสูงสุด ไม่จำกัด เพียงแต่ต้องอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักที่กำหนด 

2.Nok Scoot

? ขนาดกระเป๋า (กว้างxยาวxสูง) ไม่เกิน 158 เซนติเมตร 

? น้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม

? จำนวนสัมภาระสูงสุด ไม่จำกัด เพียงแต่ต้องอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักที่กำหนด

3.Thai Lion Air

? ขนาดกระเป๋า (กว้างxยาวxสูง)=(40x30x20)

? น้ำหนักคิดตามจริง ราคาแตกต่างกันในแต่ละเส้นทาง

? จำนวนสัมภาระสูงสุด 1ชิ้น/คน

4.Scoot 

? น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม