พาสปอร์ตรุ่นใหม่ ใช้ได้นานถึง 10 ปี!!!

       ได้ยินข่าวกันมาสักระยะถึงการต่ออายุพาสปอร์ตจาก 5 ปี เป็น 10 ปี

        ล่าสุดก็มีข่าวความคืบหน้าจากกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดดำเนินโครงการจัดทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 หรือ พาสปอร์ตรุ่นใหม่ว่า ในขณะนี้ทางกระทรวงได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น

          โดยข้อแตกต่างของพาสปอร์ตแบบใหม่ กับแบบเดิม มีดังนี้

          1. มีการลดระยะเวลายื่นคำร้องพาสปอร์ตรุ่นใหม่ ไม่เกิน 12 นาที (จากเดิมดำเนินการให้เสร็จไม่เกิน 20 นาที)

          2. ชุดอุปกรณ์ประจำจุดบริการทำพาสปอร์ตในปัจจุบันมีทั้งหมด 313 ชุด เพิ่มเป็น 500 ชุด (เพิ่มขึ้น 187 ชุด) โดยสามารถเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวได้อีกไม่เกิน 15 จุด กระจายไปทั่วประเทศ

          3. พาสปอร์ตอายุ 10 ปี จำกัดให้สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วจึงจะสามารถทำได้เท่านั้น เนื่องจากใบหน้าของเยาวชนจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก 1-2 ปี

          4. ในส่วนของพาสปอร์ตอายุ 5 ปี นั้นยังคงมีให้ทำเช่นเดิม โดยสามารถเลือกได้ว่าต้องการพาสปอร์ตอายุ 5 ปี หรือพาสปอร์ตอายุ 10 ปี ซึ่งพาสปอร์ตอายุ 10 จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ไม่ค่อยเดินทาง และกรณีที่บางประเทศมีการตรวจตราอายุพาสปอร์ต 10 ปี

          5. เดิมในการทำพาสปอร์ตจะมีการเก็บข้อมูลทางชีวภาพเพียงใบหน้า และลายนิ้วมือเท่านั้น แต่พาสปอร์ตรุ่นใหม่จะเพิ่มการเก็บข้อมูลม่านตา เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นด้วย

          ในส่วนค่าธรรมเนียมพาสปอร์ตนั้น เดิมมีค่าธรรมเนียมเล่มละ 1,000 บาท ขณะนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีการหารือเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมแบบใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

          โดยพาสปอร์ตรุ่นใหม่จะเริ่มให้บริการได้ในกลางปี 2563 เนื่องจากตอนนี้อยู่ในขั้นตอนออกแบบลวดลายพาสปอร์ต ซึ่งสะท้อนศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ประเทศด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก bangkokbiznews.com