ภูมิภาคคิวชู และโอกินาว่า (Kyushu&Okinawa)

          เมื่อนึกถึงภาคใต้ เราจะนึกถึงอะไร?

          ถ้าพูดถึงประเทศไทย เราก็อาจจะนึกถึงทะเล หาดทรายต่างๆ เช่นเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่น ที่เมื่อพูดถึงภาคใต้ก็จะนึกถึงทะเลและหมู่เกาะ ภูมิภาคคิวชู ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น ส่วนโอกินาว่าจะอยู่ทางตอนใต้เช่นกัน แต่อยู่ทางตอนใต้ด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นนั้นจะล้อมรอบด้วยทะเลเสียส่วนใหญ่ แต่ที่ทำให้คิวชูและโอกินาว่ามีเสน่ห์ไม่แพ้ภาคอื่นๆ ก็คือ ทะเลและหาดทรายที่สวยงามกว่าภาคอื่นๆ นั่นเอง ในวันนี้สยามซานต้าจึงอยากพามารู้จักกับคิวชูและโอกินาว่าให้ดียิ่งขึ้น

          คิวชู (Kyushu)  ดินแดนแห่งเกาะใต้ของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฟุกุโอกะ (Fukuoka), ซากะ (Saga) นางาซากิ (Nagasaki), โออิตะ (Oita), คุมาโมโต้ (Kumamoto), มิยาซากิ (Miyazaki), คาโกชิมะ (Kagoshima) และ 1 เกาะ ซึ่งก็คือเกาะโอกินาว่า ในบางครั้งอาจจะมีการแยกเกาะโอกินาว่าออกจากภูมิภาคคิวชูด้วย ในที่นี้เราจึงขอรวมภูมิภาคคิวชู และเกาะโอกินาว่าเป็น 1 ในภูมิภาคเดียวกัน 

          คิวชู และโอกินาว่า เป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่ติดกับทะเลมากที่สุด โดยมีทะเลล้อมรอบทุกด้านของภูมิภาค มีอากาศที่ค่อนข้างอบอุ่น และมีภูมิประเทศสูงต่ำสลับกัน มีทะเลและภูเขาอันอุดมสมบูรณ์ โดยเกาะโอกินาว่านั้นยังมีเกาะอยู่ในอาณาเขตทั้งหมด 160 เกาะ ซึ่งมีเกาะขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไป กระจัดกระจายอยู่ในผืนมหาสมุทร แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอากาศที่หนาวมาก แต่ในช่วงฤดูหนาวก็มีอุณหภูมิที่เย็นพอๆ กับภูมิภาคคันโตและคันไซเช่นกัน จึงถือว่าภูมิภาคคิวชูและโอกินาว่ามีอากาศที่ค่อนข้างเย็นสบาย และสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน

   

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

อุมิโนะนะกะมิจิ ซีไซด์พาร์ค (Uminonakamichi Seaside Park)

จังหวัดฟุกุโอกะ (Fukuoka)

สวนมิฟุเนะยะมะ-ระคุเอ็น (Mifuneyama Rakuen Garden))

จังหวัดซากะ (Saga)

เฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch)

จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki)

สวนดอกไม้คุจูฮะนะ (Kujuhana Park/ Kuju Flower Park))

จังหวัดโออิตะ (Oita)

ภูเขาอะโซะ (Mt. Aso)

จังหวัดคุมาโมโต้ (Kumamoto)

เกาะยะคุชิมะ (Yakushima Island)

จังหวัดคาโกชิมะ (Kagoshima)

ทะคะจิโฮะ (Takachiho)

จังหวัดมิยะซะกิ (Miyazaki)

ถ้ำสีฟ้า (Blue Cave)

โอกินาว่า (Okinawa)

มันซาโมะ (Manzamo)

โอกินาว่า (Okinawa)

ซากปราสาทนะคิจิน (Nakijin Castle Ruins)

โอกินาว่า (Okinawa)

 

วัด ศาลเจ้า และปราสาทที่สวยงาม

ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังกู (Dazaifu-Tenmagu Shrine)

จังหวัดฟุกุโอกะ (Fukuoka)

ศาลเจ้ายูโทะคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine)

นางาซากิ (Nagasaki)ซากะ (Saga)

ปราสาทชิมาบาระ (Shimabara Castle)

จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki)

เส้นทางศักดิ์สิทธิ์แห่งคุนิซะกิโระคุโกมันซัง (Kunisaki Rokugo Manzan Temples)

จังหวัดโออิตะ (Oita)

ปราสาทคิทสึกิ (Kitsuki Castle)

จังหวัดโออิตะ (Oita)

ศาลเจ้าอุโดะจิงกู (Udo-jingu Shrine)

จังหวัดมิยาซากิ (Miyazaki)

ปราสาทชูริ (Shuri Castle)

โอกินาว่า (Okinawa)

ซากปราสาทนาคางุซุกุ (Nakagusuku Castle Ruins)

โอกินาว่า (Okinawa)

 

สถานที่ที่น่าสนใจ

คิตะคิวชู (Kitakyushu)

จังหวัดฟุกุโอกะ (Fukuoka)

ฟุกุโอกะ (Fukuoka)

จังหวัดฟุกุโอกะ (Fukuoka)

ซากประวัติศาสตร์โยะชิโนะกะริ (Yoshinogari Ruins)

จังหวัดซากะ (Saga)

อะริตะ (Arita) และ อิมะริ (Imari)

จังหวัดซากะ (Saga)

ฮิระโดะ (Hirado)

จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki)

นางาซากิ (Nagasaki) และภูเขาอินะสะ (Mouth Inasa)

จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki)

อะมะคุซะ (Amakusa)

จังหวัดคุมาโมโต้ (Kumamoto)

คุมาโมโต้ (Kumamoto)

จังหวัดคุมาโมโต้ (Kumamoto)

ภูเขาไฟซากุระจิมะ (Sakurajima)

จังหวัดคาโกชิมะ (Kagoshima)

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอุมิ (Churaumi Aquarium)

โอกินาว่าตอนเหนือ (North Okinawa)

ผามันซาโมะ (Manzamo Cliff)

โอกินาว่าตอนกลาง (Central Okinawa)

ถนนโคะคุไซโดริ (Kokusai-dori Street)

โอกินาว่าตอนใต้ (South Okinawa)

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก jnto.or.th (องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น)