มรดกที่ญี่ปุ่นมีที่ไหนบ้าง?

ลักษณะเด่นของสถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในญี่ปุ่นคือ สถานที่เหล่านั้นส่วนใหญ่จะมีความหลากหลายทางธรรมชาติ อีกทั้งยังมีความงามทั้งสี่ฤดู ซึ่งยากจะหาสถานที่ลักษณะแบบนี้ที่ใดบนโลกเทียบเท่า หรือแม้แต่สถานที่เป็นรอยจารึกอันเจ็บปวดในอดีต อย่างเช่น อะตอมมิก บอมบ์ โดม (สวนสันติภาพที่ฮิโรชิมะ) ที่ไม่ควรถูกลืมเลือน ในบรรดาสถานที่ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เหล่านี้ สิ่งก่อสร้างหลายๆแห่งได้รับอิทธิพลมาจากความอ่อนไหวที่ไม่เหมือนใครของชาวญี่ปุ่น

หากคุณได้สัมผัสกับการออกแบบที่มีพลังเหล่านี้แล้ว คุณจะเข้าใจความคิดของชาวญี่ปุ่นและรากฐานของวัฒนธรรมได้อย่างถ่องแท้ทีเดียว

1.Buddhist Monuments in the Horyu-ji Area

วัดโฮริวจิ แห่งจังหวัด Nara เป็นวัดไม้ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นในปี 1993

2.Himeji-jo Castle

ปราสาทฮิเมจิ จังหวัด Hyogo ตัวอย่างของปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นอันงดงามและทรงคุณค่า เนื่องจากตัวปราสาทมีสีขาว ดูคล้ายนกกระยางสยายปีก ที่นี่จึงได้ชื่อเล่นว่า “ปราสาทกระยาง” เป็นปราสาทที่รอดพ้นการโจมตีของข้าศึกรวมทั้งภัยธรรมชาติต่างๆ ภายในปราสาทจึงยังคงสภาพดั้งเดิม

3.Shirakami-sanchi Mountain Range

เทือกเขาชิระคะมิ-ซันจิ อยู่ตรงจังหวัด Aomori และจังหวัด Akita ป่าบีชเก่าแก่อันกว้างใหญ่ไพศาลประดุจพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่าและพืชพรรณหายากนานาชนิด ฤดูที่เหมาะสมในการเที่ยวชมคือช่วงฤดูร้อน เนื่องจากมีน้ำตกหลายสาย ส่วนฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็เป็นอีกเสน่ห์ที่น่าแวะชม

4.Yakushima Island

เกาะยะกุชิมะในจังหวัด Kagoshima เพลิดเพลินกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบนเกาะพิศวงที่จะทำให้เวลาของคุณหยุดเดิน บนเกาะนี้มีเทือกเขาสูง พืชพันธุ์ต่างๆที่เจริญเติบโตบนเกาะพบได้ตั้งแต่พืชเขตร้อน ปะการัง ไปจนถึงพืชเขตหนาว บนเกาะยังมีต้นสนอายุราว 1000 ปี ขนาดใหญ่หลายคนโอบ ว่ากันว่าเป็นต้นสนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

5.Historic Monuments of Ancient Kyoto

อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่า Kyoto, Uji ในจังหวัดเกียวโต และเมือง Otsu จังหวัด Shiga เต็มอิ่มกับเสน่ห์ของเมืองเก่าเกียวโตที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปีและยังคงกลิ่นอายวัฒนธรรมชาวพุทธจนถึงทุกวันนี้ มีสถานที่หลายแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลกที่น่าแวะชมเป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น วัด Kiyomizudera (วัดน้ำใส) Ginkakuji (ปราสาทเงิน) และ Kinkaku-ji (ปราสาททอง) นอกจากนี้ยังมีปราสาท Nijo ซึ่งเป็นปราสาทที่โชกุนคนสุดท้ายอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวแวะมาที่ปราสาทนี้เพื่อชมความงามของภาพวาดบนประตูเลื่อน

6.The Historic Villages of Shirakawa-go and Gokayama

หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิระคะวะโกะในจังหวัด Gifu และโกคะยะมะในจังหวัด Toyama สัมผัสวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นโบราณที่บริเวณ Shirakawa-go และ Gokayama ที่นี่มีหมู่บ้านชาวนา ตัวบ้านสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ในฤดูหนาวหลังคาปกคลุมไปด้วยหิมะ เสมือนการเฉลิมฉลองความงดงามของฤดูกาล ที่นี่ยังประสบความสำเร็จเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการเลี้ยงไหมในฤดูหนาว โดยชาวนาเลี้ยงไหมอยู่บนห้องใต้หลังคา ความร้อนจากชั้นหนึ่งลอยขึ้นสู่ห้องใต้หลังคา ทำให้มีอุณหมภูมิอบอุ่น ชาวบ้านจึงเลี้ยงไหมในแม้ในฤดูหนาว

7.Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome)

อนุสรณ์สวนสันติภาพในจังหวัด Hiroshima มรดกทางวัฒนธรรมที่คอยเตือนสติและบอกถึงความผิดพลาดของมนุษยชาติในอดีต อาคาร A Bomb dome กลายเป็นอนุสรณ์สถานเตือนใจคนรุ่นหลังถึงมหันตภัยจากสงคราม ตอนที่ระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกถูกทิ้งลงที่เมือง Hiroshima นั้น อาคาร Atomic bomb dome เป็นจุดศูนย์กลางที่ระเบิดลงมาพอดี ดังนั้นกำแพงบางส่วนจึงยังคงสภาพอยู่ในขณะที่บริเวณอื่นโดยรอบแหลกเป็นจุล ขอแนะนำให้แวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Hiroshima Peace Memorial Museum ด้วย

8.Itsukushima Shinto Shrine

ศาลเจ้าชินโตอิทสุคุชิมะ ตั้งอยู่บนเกาะ Miyajima ในจังหวัด Hiroshima ศาลเจ้าที่ได้ชื่อว่ามีเทพเจ้าแห่งท้องทะเลสถิตอยู่ ตรงบริเวณหน้าศาลเจ้า มีเสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในทะเล นับเป็น 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น เวลาน้ำลงนักท่องเที่ยวสามารถเดินลงหาดทรายไปยังเสาโทริอิได้ ตัวศาลเจ้า Itsukushima นี้มีจุดเด่นตรงที่ถูกสร้างให้ยื่นออกมาในทะเล เวลานั่งเรือมาใกล้ ในวันที่น้ำทะเลหนุนสูงจะมองเห็นเหมือนกับว่าตัวศาลลอยอยู่บนเหนือท้องทะเลจริงๆ หากมองจากบนฟ้าลงมาจะเห็นตัวศาลเหมือนรูปนกกำลังกางปีกบินอยู่

9.The Historic Monuments of Ancient Nara

อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์นาราโบราณ จังหวัด Nara อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์นาราโบราณนี้ถูกสร้างเป็นสิ่งแรกหลังจากที่นารากลายเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในปี ค.ศ.710 โดยมีหลวงพ่อโต วัดโทไดจิ เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นนี้ โดยอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์นาราโบราณประกอบไปด้วยวัดและศาลเจ้ารวม 6 แห่ง ได้แก่ วัด Todaiji ศาลเจ้า Kasuga Taisha วัด Kofukuji วัด Yakushiji วัด Toshodaiji และวัด Gangouji แต่ละแห่งมีความงามแตกต่างกันไป

10.The Shrines and Temples of Nikko

อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ศาลเจ้าโทโชงุที่เมืองนิคโก้ ในจังหวัด Tochigi สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในยุคสมัยเอโดะอันมีสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่น่าตื่นตะลึงและธรรมชาติที่มีชื่อเสียง จุดที่มีชื่อเสียงได้แก่ประตู Yomei-mon ว่ากันว่าสร้างขึ้นจากฝีมือของช่างฝีมือราว 127,000 คน ด้วยวิทยาการทางศิลปะที่ดีที่สุดในสมัยนั้น ประตู Yomei-mon นี้นับเป็นสัญลักษณ์ของนิกโก้ ประตูแห่งนี้มีชื่อเล่นว่า “ประตูอาทิตย์ตก” เนื่องจากว่ากันว่าผู้มาเยือนยืนชมความงามของประตูอยู่นานจนถึงเย็นนั่นเอง

11.Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu

โบราณสถานงุซึคุบนเกาะ Okinawa ซากโบราณสถานที่หลงเหลืออยู่บนเกาะโอกินาวะ ที่ซึ่งจะได้เห็นการรับอิทธิพลจากญี่ปุ่น จีน และเกาหลี และสถานที่ๆเป็นจุดสนใจได้แก่ปราสาท Shuri-jo เป็นตัวอย่างที่แสดงให้นักท่องเที่ยวได้เห็นสถาปัตยกรรมรวมทั้งวัฒนธรรมผสมผสานกันระหว่างชาวริวกิว จีนและญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

12.Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญแถบเทือกเขาคิอิ จังหวัด Nara จังหวัด Wakayama และจังหวัด Mie สถานที่ศักดิ์สิทธิ์บริเวณจังหวัด Nara จังหวัด Wakayama และจังหวัด Mie 3 แห่งรวมทั้งเส้นทางจาริกแสวงบุญที่เชื่อมต่อระหว่างสถานที่ดังกล่าวเข้าด้วยกัน ซึ่งเส้นทางจาริกแสวงบุญแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในสองเส้นทางที่ได้รับการจารึกเป็นมรดกโลก สถานที่เด่นๆที่น่าแวะชมได้แก่ น้ำตก Nachi Falls เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความสูง 133 เมตร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำตกแห่งนี้เป็นเทพเจ้าและเชื่อว่าหากได้สัมผัสน้ำตกที่นี่จะทำให้มีชีวิตยืนยาว ข้างน้ำตกมีเจดีย์ห้าชั้นสีแดง นับเป็นทัศนียภาพที่งดงามควรค่าแก่การแวะชม

13.Shiretoko

อุทยานแห่งชาติชิเรโทโกะ บนเกาะฮอกไกโด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2005 มีลักษณะทางระบบนิเวศวิทยาที่ยากจะหาที่ใดบนโลกเทียบเท่า คาบสมุทรชิเรโทโกะมีลักษณะยาวและแคบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะฮอกไกโด นักท่องเที่ยวสามารถชมธรรมชาติต่างๆ เช่นน้ำตกสูงจากหน้าผาริมทะเล นกและสัตว์ป่านานาชนิด นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบทั้ง 5 ของชิเรโตโกะ หากคุณเดินเล่นรอบทะเลสาบซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง คุณอาจได้เห็นสัตว์ต่างๆ และได้ชมความงามของธรรมชาติโดยเฉพาะในยามที่เปลี่ยนฤดูกาล

14.Iwami Ginzan Silver Mine

เหมืองเงินอิวะมิ กินซัน จังหวัด Shimane เหมืองเงินอันเก่าแก่ที่เคยผลิตเงินคุณภาพเยี่ยมมากกว่า 400 ปี ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามที่ล้อมรอบเหมืองและยังคงไว้ซึ่งร่องรอยวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการดำเนินชีวิตแบบชาวญี่ปุ่นดั้งเดิม ปัจจุบันแม้ไม่มีการทำเหมืองแล้ว แต่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมภายในเหมืองซึ่งในสมัยโบราณมีการขุดลึกลงไปและแตกสาขาราวกับรังมด ขณะที่เดินชมคุณจะเข้าใจถึงกรรมวิธีการขุดเหมืองเงินในสมัยโบราณ

15.Hiraizumi

ฮิระอิซุมิ จังหวัด Iwate สถานที่ทางประวัติศาสตร์ เสน่ห์ทางวัฒนธรรมและสมบัติทางธรรมชาติกว่า 3,000 ชนิด ซึ่งยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของศตวรรษที่ 11

16.Ogasawara

เกาะโอกะซะวะระ กรุงโตเกียว สวรรค์บนท้องทะเลที่ถูกสร้างสรรค์โดยธรรมชาติแบบเขตร้อน ตั้งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ 1,000 กิโลเมตร และหนทางเดียวที่จะเดินทางถึงเกาะได้คือทางเรือเนื่องจากบนเกาะไม่มีสนามบิน การเดินทางโดยเรือใช้เวลาประมาณ 25 ชั่วโมงต่อขา (เรือสำราญ บริการคล้ายโรงแรม มีบาร์บนเรือให้บริการ) เกาะนี้ได้ชื่อว่าเป็นเกาะกาลาปากอสของเอเชีย มีความหลากหลายทางธรรมชาติ และมีสัตว์ที่หาได้ยากบนโลกใบนี้

17.Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration

ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแรงบันดาลใจทางศิลปะ ภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ครอบคลุมพื้นที่กว้าง 3 จังหวัดคือจังหวัดชิสุโอกะ จังหวัดยะมะนะชิ และจังหวัดคานากาวะ

18.Tomioka Silk Mill

โรงงานผ้าไหมโทมิโอกะ จังหวัด Gunma โรงงานผ้าไหมประวัติศาสตร์ที่ผลิตสินค้าคุณภาพเยี่ยมมากมาย และแสดงถึงการเริ่มต้นค้าขายระหว่างญี่ปุ่นและฝรั่งเศส โรงงานผ้าไหมโทมิโอกะเริ่มเปิดทำการในปีค.ศ. 1872 และเป็นโรงงานตัวอย่าง ก่อตั้งโดยรัฐบาลญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศ รัฐก่อตั้งโรงงานแห่งนี้ขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ต้องการผลักดันให้ญี่ปุ่นมั่งคั่งแบบชาติอื่นที่พัฒนาแล้ว เพื่อให้จำหน่ายผ้าไหมให้ต่างประเทศและนำเงินตราต่างประเทศเข้าญี่ปุ่น โรงงานแห่งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของความทันสมัยของญี่ปุ่น

ขอบคุณข้อมูลจาก jnto.or.th
ขอบคุณรูปภาพจาก 
japan-guide.com
ana-cooljapan.com
allabout-japan.com
jw.org
okinawatravelinfo.com
pop-japan.com
japantoday.com