เริ่มต้นที่ 29,900 บาท/วัน

ESQUIRE / NOAH / VOXY

ที่นั่งสูงสุด 2 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8-10 ชั่วโมง

เริ่มต้นที่ 32,900 บาท/วัน

ALPHARD / VELLFIRE

ที่นั่งสูงสุด 5 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8-10 ชั่วโมง

เริ่มต้นที่ 39,900 บาท/วัน

VAN HIACE

ที่นั่งสูงสุด 9 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8-10 ชั่วโมง

เริ่มต้นที่ 42,900 บาท/วัน

MICRO BUS COASTER

ที่นั่งสูงสุด 15 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8-10 ชั่วโมง

เริ่มต้นที่ 49,900 บาท/วัน

BUS

ที่นั่งสูงสุด 25 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8-10 ชั่วโมง

เริ่มต้นที่ 58,900 บาท/วัน

BUS

ที่นั่งสูงสุด 35 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8-10 ชั่วโมง

เงื่อนไข

  • อัตราค่าจ้างทีมงานญี่ปุ่นดังกล่าวรวมค่าอาหารและทิปทีม
  • รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม./วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกิน 10 ชม./วัน
  • คนขับเราแต่งตัวสุภาพและปฏิบัติตามกฎของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
  • คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและ พักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม./วัน ตามกฎประสิทธิภายในการขับรถญี่ปุ่น ไม่สามารถทำงาน 2 กะควบได้