เช็คอิน 6 วัดในโอซาก้า

หลายคนอาจคิดว่าไปโอซาก้า จะได้เที่ยวสวนสนุก หรือช็อปปิ้งกันอย่างเดียว แต่ในโอซาก้านั้นมีวัดด้วย และเป็นวัดที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร ไปดูกันเลยค่า 

1.วัดโฮเซ็นจิ (Hozen-ji Temple)


วัดโฮเซ็นจิ เป็นวัดนิกายโจโดะ อยู่ในนัมบะ เมืองโอซาก้า ผู้คนที่มาสักการะจะนำน้ำมาเป็นของเซ่นไหว้และสาดน้ำใส่รูปปั้นฟุโดเมียวโอ เพื่อให้คำอธิษฐานเป็นจริง 

2.วัดจิเก็นจิ (Nozaki Kannon,Jigenji Temple)

วัดจิเก็นจิ ตั้งอยู่ในเมืองไดโต จังหวัดโอซาก้า มีผู้คนแวะเวียนมาสักการะอย่างไม่ขาดสาย นิยมมาขอพรที่โบสถ์ มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ว่าจะขออะไรก็สมความปรารถนา เช่น เรื่องความรัก ขอลูก การคลอดบุตร หรือปัดทุกข์ แก้ชง เมื่อขอพรแล้วต้องทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง จากนั้นโค้งคำนับ 1 ครั้ง ปรบมือ 2  ครั้ง แล้วโค้งคำนับอีก 1 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี 

3.วัดเซ็งโค (Senko Temple)


วัดเซ็งโค ตั้งอยู่ในฮิราโนะ โอซาก้า เชื่อว่าเมื่อได้มาสักการะแล้ว จะช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บและมีโชคลาภ เป็นวัดเราที่สามารถเพลิดเพลินกับการเรียนรู้เรื่องนรกหรือโลกหลังความตายได้ 

4.วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji)

วัดชิเทนโนจิ เป็นวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่น มีสถาปัตยกรรมแบบเก่าแก่ของญี่ปุ่น ที่สามารถพบเห็นได้มากตามวัดในเกียวโต และนารา ไฮไลท์ของทีนี่คือ สวนโกคุราคุ-โจโด เป็นจุดชมซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง 

5.วัดเซกาคุอิน (Seigakuin Temple)


วัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์ยาวนาน  ตั้งแต่ปลายสมัยเอโดะ คนญี่ปุ่นคนแรกที่ได้เดินทางข้ามเทือกเขาหิมาลัย เพื่องแสวงหาพระไตรปิฏิก เป็นลูกศิษย์ของวัดนี้ด้วยภายในวัดนี้มีไกด์อาสาสมัครคอยให้คำแนะนำเรื่องการเที่ยวชมด้วย

6.วัดอิสชินจิ (Isshinji Temple)


วัดอิสซินจิ เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า มีความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หลายครั้งเช่น การำสงครามที่โอซาก้า และพิธีทางศาสนา เป็นต้น มีชื่อเสียงด้านการทำพระพุทธรูปจากเถ้ากระดูกคนตาย จะมีการทำพระพุทธรูปนี้ทุกๆ 10 ปี โดยแต่ละครั้งมีกรใช้กระดูกคนมากกว่า 1 แสนคน วัดนี้มีอีกชื่อว่า วัดพระพุทธรูปกระดูก หรือ โอโคสุ บุทสุ (Okotsu Butsu)

รูปภาพจาก
osp.osaka-info.jp
travel.gaijinpot.com
japanvisitor.com
peterlamphotography.com