วิธีการเขียนใบ ตม. และ ใบศุลกากร ของญี่ปุ่น

การกรอกเอกสารการเข้าเมืองญี่ปุ่นหรือ กรอกใบตม. ญี่ปุ่น ที่จำเป็นต้องกรอกแบ่งออกเป็น 2 ใบ คือ ใบ ตม. (Embarkation – Disembarkation Card) และใบศุลกากร (Custom Declaration) ซึ่งเอกสารทั้งสองอย่างมีภาษาอังกฤษประกอบทำให้กรอกไม่ยาก แค่เราเตรียมข้อมูลไว้เล็กน้อยก็สามารถกรอกทั้ง 2 ใบได้ไม่ยาก งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่าาา 

1.ใบตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) (Embarkation – Disembarkation Card)

เอกสารตรวจคนเข้าเมือง หรือ ที่เราคุ้นหูกันว่า ใบ ตม. จากรูปจะเห็นว่าเราต้องกรอกข้อมูลในส่วนของที่อยู่โรงแรมและเบอร์โทรมาด้วย (เบอร์โทรของญี่ปุ่นขึ้นต้นด้วย +81) โดยปกติแล้วเราจะกรอกแค่ส่วนด้านหน้า เพราะว่าด้านหลังจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรม สิ่งผิดกฏหมาย

2.ใบศุลกากร (Custom Declaration)

เอกสารใบนี้จะได้รับแจกพร้อมกับใบ ตม. เป็นการสอบถามข้อมูลเพื่อตรวจสอบสินค้าที่เรานำประเทศเข้าญี่ปุ่น ว่ามีสิ่งของต้องห้าม หรือมีปริมาณเกินกำหนดหรือไม่ เอกสารนี้มีรายละเอียดที่ต้องกรอกค่อนข้างมาก ต้องกรอกให้ถูกต้อง กรณีมากันเป็นกลุ่มให้กรอกกลุ่มละ 1 ใบเท่านั้น เช่นครอบครัวมาด้วยกัน 3 คน ก็กรอกเพียงใบเดียว ใช้ยื่นที่ด่านศุลกากรหลังจากผ่านด่าน ตม.มาแล้ว

รายละเอียดที่ต้องกรอกในหน้า A

1. หมายเลขเที่ยวบิน
2. เมืองที่ขึ้นเครื่องมา เช่น Bangkok
3. วันที่มาถึงญี่ปุ่น (กรณีบินข้ามคืนให้ดูดีๆ)
4. ชื่อ
5. ที่อยู่ในญี่ปุ่น (ใส่โรงแรมหรือที่พักลงไป เลือกโรงแรมที่อยู่นานที่สุด) และเบอร์โทรศัพท์
6. สัญชาติ
7. อาชีพ
เช่น employee /student//Business Owners 
8. วันเกิด : ให้กรอกแบบ ค.ศ./เดือน/วัน เช่น ถ้าเกิด 05 เมษายน 2539  ให้กรอก 1996/04/05
9. หมายเลข Passport
10. จำนวนคนที่มาด้วยกัน ให้กรอกจำนวนในช่องดังต่อไปนี้
-Adult คือ ผู้ใหญ่
-Under คือ 20 years old ต่ำกว่า 20 ปี
-Under คือ 6 years old ต่ำกว่า 6 ปี
หมายเหตุ ใบ ตม กรอกทุกคน แต่ใบศุลกากร หากไปเป็นกลุ่ม กรอกเพียงใบเดียวเช่น ถ้าไปกัน 4 คน ให้กรอก 3 คือจำนวนผุ้ติดตาม ที่จุดนี้ ตามอายุผู้ติดตาม
11. คุณนำสิ่งของเหล่านี้เข้าญี่ปุ่นมาหรือเปล่า
(11.1) สินค้าต้องห้าม
(11.2) ทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณ
(11.3) สินค้า duty-free เกินจำนวนที่อนุญาต
(11.4) สินค้าในเชิงพาณิชย์ หรือ ตัวอย่าง
(11.5) สินค้าที่มีคนต้องการให้นำเข้ามา
ถ้าไม่มีให้ติ๊ก No ทั้งหมด ถ้าตอบใช่ (Yes) แม้แต่ข้อเดียว ให้ไปกรอกต่อหน้า B
12. เงินสด, เช็ค เกินกว่า 1,000,000 เยน ถ้าตอบใช่ (Yes) ต้องแสดงหลักฐานที่มาของเงินแก่ศุลกากร
13. มีสิ่งของที่จะส่งตามมาทีหลังหรือไม่
14. ยืนยันว่าข้อมูลด้านบนถูกต้อง พร้อมเซ็นชื่อ

หน้า B
15. กรณีมีสิ่งของต้องห้ามหรือเกินกำหนดกรอกตรงนี้
16./17./18 รายละเอียดของต้องห้าม และสินค้าควบคุม

เอกสารทั้งสองอย่างต้องกรอกพร้อมกัน ใบตม.ส่งให้ตม. ส่วนใบศุลกากร ส่งให้ด่านศุลกากร เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาใดๆ ก็สามารถเที่ยวได้อย่างเต็มที่ค่ะ