ฮอกไกโด ซัปโปโร

รหัสทัวร์ : JP002
5 วัน 4 คืน เดินทางได้ทุกวัน
หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ | หุบเขานรกจิโกกุดานิ | พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร | คลองโอตารุ | มิตซุยเอาท์เล็ต | ถนนคนเดินทานูกิโคจิ หรือจัดโปรแกรมเอง

ฮอกไกโด ซัปโปโร

รหัสทัวร์ : JP0010
5 วัน 4 คืน เดินทางได้ทุกวัน
หุบเขานรกจิโกคุดานิ | ทะเลสาบโทยะ | ภูเขาไฟอุสุ | คลองโอตารุ | ตลาดนิโจ หรือจัดโปรแกรมเอง