ฮอกไกโด

แพ็กเกจเที่ยวส่วนตัว

ฮอกไกโดฤดูหนาว

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์


ฮอกไกโดฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม


ฮอกไกโดฤดูร้อน

มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม


ฮอกไกโดฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

ฮอกไกโดฤดูหนาว

ทัวร์ฮอกไกโด H5305

5 วัน 3 คืน

คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – ลานกิจกรรมหิมะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดำนิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าอุสุซาน – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – อุทยานโมอาย – ขอพรพระอะตามะไดบุตสึ

ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – อิออน – ดิวตี้ฟรี – มิตซุย เอ้าท์เล็ต


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H5302

5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านชนพื้นเมืองชาวไอนุ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – คิโรโระ รีสอร์ท พาร์ค – นั่งกระเช้ากอนโดล่า – คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – หอนาฬิกาซัปโปโร – พิพิธภัณฑเบียร์ซัปโปโร

ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – Silo View Point


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H5303

5 วัน 3 คืน

ฟูราโน่ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ(ผ่านชม) – สวนโอโดริ –ศาลเจ้าฮอกไกโด

ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลต


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H6401

6 วัน 4 คืน

พิพิธภัณฑ์กล่องคนตรีโอตารุ – โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ – คลองโอตารุ – สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า Asahiyama Zoo – Snow Village Asahikawa – เมืองอาบาชิริ – นั่งเรือตัดน้ำแข็ง – Abashiri – หมู่บ้านราเมง อาซาฮิกาว่า – ตึกธรรมเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร

ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H6402

6 วัน 4 คืน

ป้อมโกเรียวคาคุ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – คิโรโระสโนว์เวิลด์ shikisai no (Snow Land) – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอนํ้า – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ- ทําเนียบรัฐบาล

อิสระฟรีเดย์ 1 วัน Free day


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ฮอกไกโด H6405

6 วัน 4 คืน

ฮอกไกโด – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ลานกิจกรรมหิมะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาชิ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – อุทยานโมอาย – พระอะตะมะ ไดบุตสึ –

อิออน – ทานุกิโคจิ – ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอาท์เล็ต


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H5309

5 วัน 3 คืน

หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง – Toyako Onsen Illumination Street – ลานกิจกรรมหิมะ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – อุทยานโมอาย – พระอัตตะมะ ไดบุตสึ ฮอกไกโด

ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอาท์เล็ต – ทานุกิโคจิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H5313

5 วัน 3 คืน

โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – เนินพระพุทธเจ้า – ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ – อิสระท่องเที่ยวภายในซัปโปโร

ทานุกิโคจิ – ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอาท์เล็ต – ร้านสินค้ามือสอง


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H5312

5 วัน 3 คืน

โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้

ดิวตี้ฟรี – ร้านสินค้ามือสอง – มิตซุยเอาท์เล็ต – ทานุกิโคจิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ H6408

6 วัน 4 คืน

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮีคาว่า – เมืองฟุราโน่ – New Furano Ski – หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ล – เนินพระพุทธเจ้า – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้

มิตซุยเอาท์เล็ต – อิออนมอลล์ – ดิวตี้ฟรี – ทานุกิโคจิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ H6409

6 วัน 4 คืน

เมืองฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – กระเช้าชมวิวกลางคืนเมืองฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – เนินพระพุทธเจ้า – เมืองฟุราโน่ – New Furano Ski – เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮีคาว่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ –

อิออนมอลล์ – ดิวตี้ฟรี – ทานุกิโคจิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด คามาคุระ H5314

5 วัน 3 คืน

โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – หมู่บ้านมัคคาริ – ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ – อิสระช้อปปิ้งท่องเที่ยวภายในซัปโปโร

ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอาท์เล็ต – ทานุกิโคจิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด มอนเบทสึ H6410

6 วัน 4 คืน
เนินพระพุทธเจ้า – เมืองฟุราโน่ – ลานสกีนิวฟุราโน่ สกี – เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮีคาว่า – เมืองมอนเบทสึ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – เมืองอาซาฮีคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – ทะเลสาบโทยะ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ

อิออนมอลล์ – ดิวตี้ฟรี – ทานุกิโคจิ – มิตซุยเอาท์เล็ต – ซูซูกิโนะ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H5311

5 วัน 3 คืน

ชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง – ลานกิจกรรมหิมะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาชิ – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – อุทยานโมอาย – พระอะตะมะ ไดบุตสึ – ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง

ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ดิวตี้ฟรี – มิตซุย เอ้าท์เล็ต


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ฮอกไกโดฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์ฮอกไกโด H5306

5 วัน 3 คืน

โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – คลองโอตารุ – ถนนซะโกมาจิ – ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน Toda Memorial Park – ชมทุ่งพิ้งมอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ – ชมทุ่งทิวลิป ณ สวน มิยูเบทสึ – ชมน้ำตกกิงกะ และน้ำตกริวเซ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ฮอกไกโดฤดูร้อน

ทัวร์ฮอกไกโด H5306

6 วัน 4 คืน

หมู่บ้านดาเตจิไดมุระ – เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – โรงงานช็อกโกแลต – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดโจไก – สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน ฮิลล์ไซด์ พาร์ค

ซูซูกิโนะ – มิตซุยเอาท์เลท์


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H5307

5 วัน 3 คืน

ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ

อิออน – ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอาท์เล็ต – ทานุกิโคจิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H5308

5 วัน 3 คืน

ชิโตเสะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง – ทะเลสาบโทยะ Toyako Onsen Illumination Street – ลานกิจกรรมหิมะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – อุทยานโมอาย – พระอัตตะมะ ไดบุตสึ – ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ –

ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอาท์เล็ต


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H5304

5 วัน 3 คืน

โซอุนคียว – คามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเลี่ยม – ชิคิโช โนะ โอกะ – ฟุราโน่ / ลานสกี -ยูบาริ – เรร่าเอ้าท์เล็ท – พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ซัปโปโรเบียร์ มิวเซี่ยม

อิสระฟรีเดย์ 1 วัน Free day


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H5301

5 วัน 3 คืน

ฟูราโน่ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ(ผ่านชม) – สวนโอโดริ –ศาลเจ้าฮอกไกโด

ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลต


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H6406

6 วัน 4 คืน

ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด–สวนโอโดริ- อิสระท่องเที่ยว

อิออน – ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอาท์เล็ท – ทานุกิโคจิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ฮอกไกโดฤดูใบไม้ร่วง

ทัวร์ฮอกไกโด H6404

6 วัน 4 คืน

ชิโตเซะ – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ถนนซาไกมาชิ – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง – ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – อุทยานโมอาย – พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ

อิออน – ดิวตี้ฟรี – ทานุกิโคจิ – มิตซุยเอาท์เล็ต


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H5310

5 วัน 3 คืน

ชิโตเซะ – ฮอกไกโด – อาซาฮิกาว่า – หมู่บ้านราเมง – อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – กระเช้าคุโรดาเกะ – น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ –อุทยานโมอาย – พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ถนนซาไกมาชิ – มหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก

อิออน – ดิวตี้ฟรี – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ H6407

6 วัน 4 คืน

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮีคาว่า – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซโนะทาคิ – ขึ้นกระเช้าคุโรดาเกะ – เนินพระพุทธเจ้า – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้

ดิวตี้ฟรี – ร้านสินค้ามือสอง – ทานุกิโคจิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H7501

7 วัน 5 คืน

พิพิธภัณฑ์ปลาแซลม่อน – โนโบริเบทสึ – ดาเตะจิไดมูระ – หุบเขาจิโกกุดานิ – ออนเซ็น – โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ – โมโตมาชิ – โกดังอิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (รถบัส) – ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ – ฟาร์มหมีโชวะ – โจซังเค – สวนผลไม้ (เก็บแอ๊ปเปิล) – โจซังเค – สะพานแขวนฟุตามิ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) –ถนนสายแปะก๊วย – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว)

ช้อปปิ้งทานุกิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H6411

6 วัน 4 คืน

อะซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ออนเซ็น – โซอุนเคียว – นั่งกระเช้าไฟฟ้าคุโรดาเกะ**ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ** – บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – น้ำตกชิโรฮิเงะ – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวน) – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ภูเขาโมอิวะ (โรปเวย์+มินิเคเบิลคาร์) – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา (ผ่านชม)

มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ย่านช้อปปิ้งทานุกิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮอกไกโด H6412

6 วัน 4 คืน

ฟุราโน่ – โรงงานผลิตชีส – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวน) – บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – โซอุนเคียว – นั่งกระเช้าไฟฟ้าคุโรดาเกะ**ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง -อะซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – โจซังเค – โจซังเค – สะพานแขวนฟุตามิ – สะพานโจซังเค – ฟาร์มโจซังเค (เก็บแอ๊ปเปิล)โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ –

อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองซัปโปโร


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์