ฮอกไกโด

แพ็กเกจเที่ยวส่วนตัว

ฮอกไกโดฤดูหนาว

ทัวร์ฮอกไกโด H5305


5 วัน 3 คืน

คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร – ลานกิจกรรมหิมะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดำนิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าอุสุซาน – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - อุทยานโมอาย - ขอพรพระอะตามะไดบุตสึ

ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - อิออน - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต

ทัวร์ฮอกไกโด H5302


5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านชนพื้นเมืองชาวไอนุ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ - คิโรโระ รีสอร์ท พาร์ค – นั่งกระเช้ากอนโดล่า – คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - หอนาฬิกาซัปโปโร – พิพิธภัณฑเบียร์ซัปโปโร

ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - Silo View Point

ทัวร์ฮอกไกโด H5303


5 วัน 3 คืน

ฟูราโน่ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ(ผ่านชม) - สวนโอโดริ –ศาลเจ้าฮอกไกโด

ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลต

ทัวร์ฮอกไกโด H6401


6 วัน 4 คืน

พิพิธภัณฑ์กล่องคนตรีโอตารุ – โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ – คลองโอตารุ - สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า Asahiyama Zoo - Snow Village Asahikawa - เมืองอาบาชิริ – นั่งเรือตัดน้ำแข็ง – Abashiri - หมู่บ้านราเมง อาซาฮิกาว่า – ตึกธรรมเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร

ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ

ทัวร์ฮอกไกโด H6402


6 วัน 4 คืน

ป้อมโกเรียวคาคุ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - คิโรโระสโนว์เวิลด์ shikisai no (Snow Land) - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอนํ้า – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ- ทําเนียบรัฐบาล

อิสระฟรีเดย์ 1 วัน Free day

ฮอกไกโด H6405


6 วัน 4 คืน

ฮอกไกโด - หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ลานกิจกรรมหิมะ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ -

อิออน - ทานุกิโคจิ - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาท์เล็ต

ทัวร์ฮอกไกโด H5309


5 วัน 3 คืน

หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง - Toyako Onsen Illumination Street - ลานกิจกรรมหิมะ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – อุทยานโมอาย - พระอัตตะมะ ไดบุตสึ ฮอกไกโด

ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาท์เล็ต - ทานุกิโคจิ

ทัวร์ฮอกไกโด H5313


5 วัน 3 คืน

โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - เนินพระพุทธเจ้า - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ - อิสระท่องเที่ยวภายในซัปโปโร

ทานุกิโคจิ - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาท์เล็ต - ร้านสินค้ามือสอง

ทัวร์ฮอกไกโด H5312


5 วัน 3 คืน

โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้

ดิวตี้ฟรี - ร้านสินค้ามือสอง - มิตซุยเอาท์เล็ต - ทานุกิโคจิ

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ H6408


6 วัน 4 คืน

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮีคาว่า - เมืองฟุราโน่ - New Furano Ski - หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ล - เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้

มิตซุยเอาท์เล็ต - อิออนมอลล์ - ดิวตี้ฟรี - ทานุกิโคจิ

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ H6409


6 วัน 4 คืน

เมืองฮาโกดาเตะ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ป้อมโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - กระเช้าชมวิวกลางคืนเมืองฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - เนินพระพุทธเจ้า - เมืองฟุราโน่ - New Furano Ski - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮีคาว่า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ -

อิออนมอลล์ - ดิวตี้ฟรี - ทานุกิโคจิ

ทัวร์ฮอกไกโด คามาคุระ H5314


5 วัน 3 คืน

โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - หมู่บ้านมัคคาริ - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ - อิสระช้อปปิ้งท่องเที่ยวภายในซัปโปโร

ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาท์เล็ต - ทานุกิโคจิ

ทัวร์ฮอกไกโด มอนเบทสึ H6410


6 วัน 4 คืน
เนินพระพุทธเจ้า - เมืองฟุราโน่ - ลานสกีนิวฟุราโน่ สกี - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮีคาว่า - เมืองมอนเบทสึ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - เมืองอาซาฮีคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ

อิออนมอลล์ - ดิวตี้ฟรี - ทานุกิโคจิ - มิตซุยเอาท์เล็ต - ซูซูกิโนะ

ทัวร์ฮอกไกโด H5311


5 วัน 3 คืน

ชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาชิ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง

ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต

ฮอกไกโดฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์ฮอกไกโด H5306


5 วัน 3 คืน

โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - คลองโอตารุ - ถนนซะโกมาจิ - ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน Toda Memorial Park - ชมทุ่งพิ้งมอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ - ชมทุ่งทิวลิป ณ สวน มิยูเบทสึ - ชมน้ำตกกิงกะ และน้ำตกริวเซ

-

ฮอกไกโดฤดูร้อน

ทัวร์ฮอกไกโด H5306


6 วัน 4 คืน

หมู่บ้านดาเตจิไดมุระ – เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – โรงงานช็อกโกแลต – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - โอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ – ตลาดโจไก - สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน ฮิลล์ไซด์ พาร์ค

ซูซูกิโนะ - มิตซุยเอาท์เลท์

ทัวร์ฮอกไกโด H5307


5 วัน 3 คืน

ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - อุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ

อิออน - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาท์เล็ต - ทานุกิโคจิ

ทัวร์ฮอกไกโด H5308


5 วัน 3 คืน

ชิโตเสะ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ Toyako Onsen Illumination Street - ลานกิจกรรมหิมะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - อุทยานโมอาย - พระอัตตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดซัปโปโรโจไก - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ -

ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาท์เล็ต

ทัวร์ฮอกไกโด H5304


5 วัน 3 คืน

โซอุนคียว - คามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเลี่ยม - ชิคิโช โนะ โอกะ - ฟุราโน่ / ลานสกี -ยูบาริ - เรร่าเอ้าท์เล็ท - พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - หอนาฬิกา - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ซัปโปโรเบียร์ มิวเซี่ยม

อิสระฟรีเดย์ 1 วัน Free day

ทัวร์ฮอกไกโด H5301


5 วัน 3 คืน

ฟูราโน่ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ(ผ่านชม) - สวนโอโดริ –ศาลเจ้าฮอกไกโด

ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลต

ทัวร์ฮอกไกโด H6406


6 วัน 4 คืน

ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - อุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด–สวนโอโดริ- อิสระท่องเที่ยว

อิออน - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาท์เล็ท - ทานุกิโคจิ

ฮอกไกโดฤดูใบไม้ร่วง

ทัวร์ฮอกไกโด H6404


6 วัน 4 คืน

ชิโตเซะ - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง – ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ

อิออน - ดิวตี้ฟรี - ทานุกิโคจิ - มิตซุยเอาท์เล็ต

ทัวร์ฮอกไกโด H5310


5 วัน 3 คืน

ชิโตเซะ - ฮอกไกโด - อาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมง - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – กระเช้าคุโรดาเกะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ –อุทยานโมอาย – พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ - มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก

อิออน – ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ H6407


6 วัน 4 คืน

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮีคาว่า - อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซโนะทาคิ - ขึ้นกระเช้าคุโรดาเกะ - เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้

ดิวตี้ฟรี - ร้านสินค้ามือสอง - ทานุกิโคจิ

ทัวร์ฮอกไกโด H7501


7 วัน 5 คืน

พิพิธภัณฑ์ปลาแซลม่อน – โนโบริเบทสึ – ดาเตะจิไดมูระ – หุบเขาจิโกกุดานิ – ออนเซ็น - โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ – โมโตมาชิ – โกดังอิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (รถบัส) - ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ – ฟาร์มหมีโชวะ – โจซังเค – สวนผลไม้ (เก็บแอ๊ปเปิล) - โจซังเค – สะพานแขวนฟุตามิ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – ศาลเจ้าฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) –ถนนสายแปะก๊วย - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว)

ช้อปปิ้งทานุกิ

ทัวร์ฮอกไกโด H6411


6 วัน 4 คืน

อะซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ออนเซ็น - โซอุนเคียว – นั่งกระเช้าไฟฟ้าคุโรดาเกะ**ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ** – บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – น้ำตกชิโรฮิเงะ – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวน) – โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ภูเขาโมอิวะ (โรปเวย์+มินิเคเบิลคาร์) - ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา (ผ่านชม)

มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ย่านช้อปปิ้งทานุกิ

ทัวร์ฮอกไกโด H6412


6 วัน 4 คืน

ฟุราโน่ – โรงงานผลิตชีส – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวน) – บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – โซอุนเคียว - นั่งกระเช้าไฟฟ้าคุโรดาเกะ**ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง -อะซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – โจซังเค - โจซังเค – สะพานแขวนฟุตามิ – สะพานโจซังเค – ฟาร์มโจซังเค (เก็บแอ๊ปเปิล)โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ -

อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองซัปโปโร