เซ็นได-โทโฮคุ

แพ็จเกจเที่ยวส่วนตัว

เซนไดฤดูหนาว

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

เซนไดฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

เซนไดฤดูร้อน

มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม

เซนไดฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

เซ็นได-โทโฮคุฤดูหนาว

เซ็นได-โทโฮคุฤดูใบไม้ผลิ

เซ็นได-โทโฮคุฤดูร้อน

เซ็นได-โทโฮคุฤดูใบไม้ร่วง

ทัวร์เซ็นได-โทโฮคุ SEN5301


5 วัน 3 คืน

เซนได - ฟุกุชิม่า – ปราสาทสึรุกะ – หมู่บ้านโบราณโออุจิจุกุ – จุดชมวิว โทโน เฮทสึริ – ออนเซน - สระน้ำาห้าสี โงะชิกิ-นมุะ – ศาลเจ้าอุเอะซุงิ – นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟซาโอะ - วัดยามาเดระ - เมืองเซนได - ซุยโฮเด็น

ช็อปปิ้งที่ห้างอิออน - ช็อปปิ้งย่านอิจิบังโจว

ทัวร์เซ็นได-โทโฮคุ SEN6401


6 วัน 4 คืน

เซนได - วัดชูซอนจิ – หุบเขาเกบิเค - พิพิธภัณฑ์เนบุตะสารัสเซ - A-FACTORY – ตลาดปลาอาอุกะ- เทือกเขาฮักโกดะ - ปราสาทฮิโรซากิ - ทะเลสาบทาซาวะ – ศาลเจ้าโกะซะโนะอิชิ - กินซังออนเซน – ปราสาทอาโอบะ

ย่านอิจิบังโจว

ทัวร์เซ็นได-โทโฮคุ SEN6402


6 วัน 4 คืน

เซนได – เมืองไอสุวะคะมัตสึ – วัดซาเซเอโด – ปราสาทสึรุกะ พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอซุ – ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง – อินาวะชิโระ – ออนเซน - อินาวะชิโระ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ – อะสุมะกินโกะสปอร์ตปาร์ค - สวนผลไม้ (เก็บแอปเปิ้ล) – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ซาโอะ - วัดยามาเดระ – กินซังออนเซ็น – เซนได – ปราสาทอาโอบะ – มัตสึชิมะ – ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ - วัดซุยกันจิ – วัดเอนสึอิน
ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ – มิตซุยเอาท์เล็ต ปาร์ค เซนได พอร์ท

ทัวร์เซ็นได-โทโฮคุ SEN6403


6 วัน 4 คืน

เมืองไอสุวะคะมัตสึ – วัดซาเซเอโด – ปราสาทสึรุกะ – พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอซุ – ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง – อินาวะชิโระ – ออนเซ็น - อินาวะชิโระ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ – อะสุมะกินโกะสปอร์ตปาร์ค – สวนผลไม้ (เก็บแอ้ปเปิ้ล) – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ซาโอะ - ซาโอะ – วัดยามาเดระ – กินซังออนเซ็น - จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ – มัตสึชิมะ – ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ – วัดซุยกันจิ – วัดเอนสึอิน

ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ - มิตซุยเอาท์เลต