เซ็นได-โทโฮคุ

แพ็จเกจเที่ยวส่วนตัว

เซนไดฤดูหนาว

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

คลิก

เซนไดฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

คลิก

เซนไดฤดูร้อน

มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม

คลิก

เซนไดฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

คลิก

เซ็นได-โทโฮคุฤดูหนาว

เซ็นได-โทโฮคุฤดูใบไม้ผลิ

เซ็นได-โทโฮคุฤดูร้อน

เซ็นได-โทโฮคุฤดูใบไม้ร่วง

ทัวร์เซ็นได-โทโฮคุ SEN5301


5 วัน 3 คืน

เซนได – ฟุกุชิม่า – ปราสาทสึรุกะ – หมู่บ้านโบราณโออุจิจุกุ – จุดชมวิว โทโน เฮทสึริ – ออนเซน – สระน้ำาห้าสี โงะชิกิ-นมุะ – ศาลเจ้าอุเอะซุงิ – นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟซาโอะ – วัดยามาเดระ – เมืองเซนได – ซุยโฮเด็น

ช็อปปิ้งที่ห้างอิออน – ช็อปปิ้งย่านอิจิบังโจว


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เซ็นได-โทโฮคุ SEN6401


6 วัน 4 คืน

เซนได – วัดชูซอนจิ – หุบเขาเกบิเค – พิพิธภัณฑ์เนบุตะสารัสเซ – A-FACTORY – ตลาดปลาอาอุกะ- เทือกเขาฮักโกดะ – ปราสาทฮิโรซากิ – ทะเลสาบทาซาวะ – ศาลเจ้าโกะซะโนะอิชิ – กินซังออนเซน – ปราสาทอาโอบะ

ย่านอิจิบังโจว


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เซ็นได-โทโฮคุ SEN6402

6 วัน 4 คืน

เซนได – เมืองไอสุวะคะมัตสึ – วัดซาเซเอโด – ปราสาทสึรุกะ พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอซุ – ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง – อินาวะชิโระ – ออนเซน – อินาวะชิโระ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ – อะสุมะกินโกะสปอร์ตปาร์ค – สวนผลไม้ (เก็บแอปเปิ้ล) – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ซาโอะ – วัดยามาเดระ – กินซังออนเซ็น – เซนได – ปราสาทอาโอบะ – มัตสึชิมะ – ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ – วัดซุยกันจิ – วัดเอนสึอิน
ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ – มิตซุยเอาท์เล็ต ปาร์ค เซนได พอร์ท


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เซ็นได-โทโฮคุ SEN6403

6 วัน 4 คืน

เมืองไอสุวะคะมัตสึ – วัดซาเซเอโด – ปราสาทสึรุกะ – พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอซุ – ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง – อินาวะชิโระ – ออนเซ็น – อินาวะชิโระ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ – อะสุมะกินโกะสปอร์ตปาร์ค – สวนผลไม้ (เก็บแอ้ปเปิ้ล) – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ซาโอะ – ซาโอะ – วัดยามาเดระ – กินซังออนเซ็น – จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ – มัตสึชิมะ – ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ – วัดซุยกันจิ – วัดเอนสึอิน

ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ – มิตซุยเอาท์เลต


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์