โตเกียว-นิกโก้

โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว

ทัวร์โตเกียว - นิกโก้ TK5301

5 วัน 3 คืน


วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) – ประตูฟ้าคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ลานสกีฟูจิเท็น - ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - นิกโก้ - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – ศาลเจ้านิกโกฟุตะระซัง

ย่านชินจูกุ – โอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้

ทัวร์โตเกียว - นิกโก้ TK5305

5 วัน 3 คืน


โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - นิกโก้ - ทะเลสาบซูเซนจิ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - ศาลเจ้าฟูตะระซัง - นาริตะ

ย่านชินจูกุ - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้

ทัวร์โตเกียว - นิกโก้ TK5306

5 วัน 3 คืน


นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค

ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน

ทัวร์โตเกียว - นิกโก้ TK5304

5 วัน 3 คืน


โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - นิกโก้ - ทะเลสาบซูเซนจิ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - ศาลเจ้าฟูตะระซัง

ย่านชินจูกุ - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้

ทัวร์โตเกียว - นิกโก้ TK6403

6 วัน 4 คืน


พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) – ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค(ชมทุ่งดอกโคเคีย) – คินูกาว่า - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ – อิโรฮาซากิ – น้ำตกริวซู –ไอสึวากะมัตสึ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – อะชิโนะมากิ - อะชิโนะมากิ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ – ปราสาทสึรุกะ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ(บึงน้ำ 5 สี) – สวนผลไม้ (เก็บแอปเปิ้ล) - นั่งรถไฟชินคันเซ็น (เซ็นได – ชินจูกุ) - วัดนาริตะ

ช้อปปิ้งชินจูกุ - ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

ทัวร์โตเกียว - นิกโก้ TK6402

6 วัน 4 คืน


สวนฮิตาชิ ซีไซด์ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – ประตูโยเมมง - วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ – นํ้าตกเคง่อน - กระเช้าเคจิไดระ - ทะเลสาบชูเซ็นจิ -โตเกียว – ย่านชินจูกุ -คาวาโกเอะ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) – ประตูฟ้าคํารณ - โตเกียวสกายทรี

ย่านชินจูกุ - โอไดบะ - ถนนนาคามิเสะ

ทัวร์โตเกียว - นิกโก้ TK7401

6 วัน 4 คืน


อิบารากิ – อุชิคุ ไดบุทสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ฟุคุชิมะ – ออนเซ็น - ฟุคุชิมะ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ – ไอสึวากามัตสึ – สวนผลไม้ (เก็บ แอปเปิ้ล) – โออุจิจูกุ – เมืองนาสุ – ออนเซ็น - นาสุ – นิกโก้ – กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ – ทะเลสาบชูเซนจิ - ศาลเจ้าโทโชกุ – มหานครโตเกียว – วัดอาซะกุซ่า

ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ

ทัวร์โตเกียว - นิกโก้ TK7502

7 วัน 5 คืน


พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) – ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค(ชมทุ่งดอกโคเคีย) ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ – คินูกาว่า - ะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – อิโรฮาซากิ – น้ำตกเคกอน – ยูซาว่า - นั่งกระเช้าดรากอนโดล่า – สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) –คารุยซาว่า เอ้าท์เลท – คุซัทสึ - ยูบาทาเกะ – หุบเขาโอนิโอชิดาชิ – คาวาโกเอะ – ถนนคาชิยะโยโกะโช - ศาลเจ้าเมจิ - วัดนาริตะซัน

ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ห้างอิออน

ทัวร์โตเกียว - นิกโก้ TK7503

7 วัน 5 คืน


นิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – นาสุชิโอบาระ - สะพานแขวนคุเรไนโนะซึริบาชิ - ออนเซ็น - โทโนะ เฮทซึริ - หมู่บ้านโออุจิจูกุ - จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ - วัดเอ็นโซจิ - อินาวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟูกุชิมะ - หุบเขาฮานะนุคิ - สะพานแขวนชิโอมิ - เทศกาลแปะก๊วย – สวนผลไม้ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) - ศาลเจ้าเมจิ

อามิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ย่านฮาราจูกุ – ย่านชินจูกุ