โตเกียว-นิกโก้

โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว

ทัวร์โตเกียว – นิกโก้ TK5301

5 วัน 3 คืน


วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) – ประตูฟ้าคํารณ – ถนนนาคามิเสะ – โตเกียวสกายทรี – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ลานสกีฟูจิเท็น – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – นิกโก้ – ทะเลสาบชูเซ็นจิ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – ศาลเจ้านิกโกฟุตะระซัง

ย่านชินจูกุ – โอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โตเกียว – นิกโก้ TK5305

5 วัน 3 คืน


โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซนจิ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – ศาลเจ้าฟูตะระซัง – นาริตะ

ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้

ทัวร์โตเกียว – นิกโก้ TK5306

5 วัน 3 คืน


นาริตะ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – ศาลเจ้าโคมิตาเคะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค

ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โตเกียว – นิกโก้ TK5304

5 วัน 3 คืน


โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซนจิ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – ศาลเจ้าฟูตะระซัง

ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โตเกียว – นิกโก้ TK6403

6 วัน 4 คืน


พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) – ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค(ชมทุ่งดอกโคเคีย) – คินูกาว่า – นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ – อิโรฮาซากิ – น้ำตกริวซู –ไอสึวากะมัตสึ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – อะชิโนะมากิ – อะชิโนะมากิ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ – ปราสาทสึรุกะ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ(บึงน้ำ 5 สี) – สวนผลไม้ (เก็บแอปเปิ้ล) – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (เซ็นได – ชินจูกุ) – วัดนาริตะ

ช้อปปิ้งชินจูกุ – ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โตเกียว – นิกโก้ TK6402

6 วัน 4 คืน


สวนฮิตาชิ ซีไซด์ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – ประตูโยเมมง – วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ – นํ้าตกเคง่อน – กระเช้าเคจิไดระ – ทะเลสาบชูเซ็นจิ -โตเกียว – ย่านชินจูกุ -คาวาโกเอะ – วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) – ประตูฟ้าคํารณ – โตเกียวสกายทรี

ย่านชินจูกุ – โอไดบะ – ถนนนาคามิเสะ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โตเกียว – นิกโก้ TK7401

6 วัน 4 คืน


อิบารากิ – อุชิคุ ไดบุทสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ฟุคุชิมะ – ออนเซ็น – ฟุคุชิมะ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ – ไอสึวากามัตสึ – สวนผลไม้ (เก็บ แอปเปิ้ล) – โออุจิจูกุ – เมืองนาสุ – ออนเซ็น – นาสุ – นิกโก้ – กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ – ทะเลสาบชูเซนจิ – ศาลเจ้าโทโชกุ – มหานครโตเกียว – วัดอาซะกุซ่า

ช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โตเกียว – นิกโก้ TK7502

7 วัน 5 คืน


พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) – ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค(ชมทุ่งดอกโคเคีย) ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ – คินูกาว่า – ะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – อิโรฮาซากิ – น้ำตกเคกอน – ยูซาว่า – นั่งกระเช้าดรากอนโดล่า – สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) –คารุยซาว่า เอ้าท์เลท – คุซัทสึ – ยูบาทาเกะ – หุบเขาโอนิโอชิดาชิ – คาวาโกเอะ – ถนนคาชิยะโยโกะโช – ศาลเจ้าเมจิ – วัดนาริตะซัน

ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ห้างอิออน


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โตเกียว – นิกโก้ TK7503

7 วัน 5 คืน


นิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – นาสุชิโอบาระ – สะพานแขวนคุเรไนโนะซึริบาชิ – ออนเซ็น – โทโนะ เฮทซึริ – หมู่บ้านโออุจิจูกุ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ – วัดเอ็นโซจิ – อินาวะชิโระ – ปราสาทสึรุกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟูกุชิมะ – หุบเขาฮานะนุคิ – สะพานแขวนชิโอมิ – เทศกาลแปะก๊วย – สวนผลไม้ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) – ศาลเจ้าเมจิ

อามิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ย่านฮาราจูกุ – ย่านชินจูกุ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์