โตเกียว – นาโกย่า

ภูมิภาค

ทัวร์โตเกียว – นาโกย่า NT7401


7 วัน 4 คืน

เมืองเก่าทาคายาม่า – หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ – ปรสาทมัตสึดมโต้ – ไร่วาซาบิ – วันเซนโกจิ – สวนผลไม้ – ฟูจิ – คาวากูจิโกะ – วันอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ชมซากุระ สวนอุเอโนะ – ศาลเจ้าเมจิ

โกเท็มบะ – โอไดบะ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โตเกียว – นาโกย่า NT6406


6 วัน 4 คืน

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นากาโนะ – ไร่วาซาบิ – ฟูจิ – คาวากูจิดกะ – กระเช้าคากิ คากิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – หมู่บ้านคาวาโกเอะ – หมู่บ้าน Takaragawa – วันอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี

โอไดบะ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โตเกียว – นาโกย่า NT6405


6 วัน 4 คืน

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น – ทาคายาม่า – กระเช้าชินโฮตากะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – คามิโคจิ – สะพานคัปปาบาชิ – ชิระคะบะ – ชิราคะบะ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโต้ – สวนผลไม้ (เก็บผลไม้ตามฤดูกาล) – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – โตเกียว – โตเกียว – วัดอะซะกุซ่า

ชินจูกุช้อปปิ้ง – โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – ห้างอิออน


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โตเกียว – นาโกย่า NT7501


7 วัน 5 คืน

นาโกย่า– หุบเขาโครังเค – โอบาระ (ชมชิคิซากุระ) – สวนนาบานาโนะซาโตะ  – ยคไคจิ – กุโจฮาจิมัง – ทดลองทำอาหารจำลอง – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ยามานาคาโกะ – ยามานาคาโกะ – เจดีย์ชูเรโตะ – ทะเลสาบคาวากูชิกุชิโกะ – ชมเทศกาลถนนสายต้นเมเปิล – วัดอาซะกุซ่า

ช้อปปิ้งชินจูกุ – ห้างอิออน


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์