โตเกียว – นาโกย่า

ภูมิภาค

ทัวร์โตเกียว - นาโกย่า NT7401


7 วัน 4 คืน

เมืองเก่าทาคายาม่า - หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ - ปรสาทมัตสึดมโต้ - ไร่วาซาบิ - วันเซนโกจิ - สวนผลไม้ - ฟูจิ - คาวากูจิโกะ - วันอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ชมซากุระ สวนอุเอโนะ - ศาลเจ้าเมจิ

โกเท็มบะ - โอไดบะ

ทัวร์โตเกียว - นาโกย่า NT6406


6 วัน 4 คืน

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - นากาโนะ - ไร่วาซาบิ - ฟูจิ - คาวากูจิดกะ - กระเช้าคากิ คากิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - หมู่บ้านคาวาโกเอะ - หมู่บ้าน Takaragawa - วันอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี

โอไดบะ

ทัวร์โตเกียว - นาโกย่า NT6405


6 วัน 4 คืน

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น - ทาคายาม่า – กระเช้าชินโฮตากะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – คามิโคจิ - สะพานคัปปาบาชิ – ชิระคะบะ – ชิราคะบะ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโต้ – สวนผลไม้ (เก็บผลไม้ตามฤดูกาล) – ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – โตเกียว – โตเกียว – วัดอะซะกุซ่า

ชินจูกุช้อปปิ้ง - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – ห้างอิออน

ทัวร์โตเกียว - นาโกย่า NT7501


7 วัน 5 คืน

นาโกย่า– หุบเขาโครังเค – โอบาระ (ชมชิคิซากุระ) – สวนนาบานาโนะซาโตะ  - ยคไคจิ – กุโจฮาจิมัง – ทดลองทำอาหารจำลอง – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ยามานาคาโกะ - ยามานาคาโกะ – เจดีย์ชูเรโตะ – ทะเลสาบคาวากูชิกุชิโกะ – ชมเทศกาลถนนสายต้นเมเปิล - วัดอาซะกุซ่า

ช้อปปิ้งชินจูกุ - ห้างอิออน