โตเกียว – โอซาก้า

แพ็จเกจเที่ยวส่วนตัว

โตเกียว – โอซาก้าฤดูหนาว

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

คลิก

โตเกียว – โอซาก้าฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

คลิก

โตเกียว – โอซาก้าฤดูร้อน

มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม

คลิก

โตเกียว – โอซาก้าฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

คลิก

โตเกียว – โอซาก้าฤดูหนาว

โตเกียว – โอซาก้าฤดูใบไม้ผลิ

ทัวรโตเกียว – โอซาก้า TO6401

6 วัน 4 คืน

นารา – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว – วันคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นั่งรถไฟชิงคันเซ็น – ช็อปปิ้งโกเทมบะเอาท์เล็ต – ย่านอากิฮาบาระ – ฟูจิ – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – โอไดบะ

ช็อปปิ้งชินไซบาชิ – ชินจูกุ


รายละเอียดโปรแกรม

โตเกียว – โอซาก้าฤดูร้อน

โตเกียว – โอซาก้าฤดูใบไม้ร่วง