โตเกียว – โอซาก้า

แพ็จเกจเที่ยวส่วนตัว

โตเกียว - โอซาก้าฤดูหนาว

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

โตเกียว - โอซาก้าฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

โตเกียว - โอซาก้าฤดูร้อน

มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม

โตเกียว - โอซาก้าฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

โตเกียว - โอซาก้าฤดูหนาว

โตเกียว - โอซาก้าฤดูใบไม้ผลิ

ทัวรโตเกียว - โอซาก้า TO6401


6 วัน 4 คืน

นารา - วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - สะพานโทเก็ตสึเคียว - วันคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นั่งรถไฟชิงคันเซ็น - ช็อปปิ้งโกเทมบะเอาท์เล็ต - ย่านอากิฮาบาระ - ฟูจิ - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โอไดบะ

ช็อปปิ้งชินไซบาชิ - ชินจูกุ

โตเกียว - โอซาก้าฤดูร้อน

โตเกียว - โอซาก้าฤดูใบไม้ร่วง