โตเกียว โอไดบะ

รหัสทัวร์ : JP001
5 วัน 4 คืน เดินทางได้ทุกวัน
วัดอาซะกุสะ | โตเกียวสกายทรี | โอไดบะ | เมืองคามาคุระ | ดิสนีย์แลนด์ | ชินจุก | ฮาราจูกุ | ชิบุย่า หรือจัดโปรแกรมเอง

โตเกียว ฟูจิ

รหัสทัวร์ : JP004
5 วัน 4 คืน เดินทางได้ทุกวัน
วัดอาซะกุสะ | โตเกียวสกายทรี | โอไดบะ | ภูเขาไฟฟูจิ | ล่องเรือโจรสลัด | หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก | โกเทมบะ หรือจัดโปรแกรมเอง

โตเกียว โอไดบะ

รหัสทัวร์ : JP005
4 วัน 3 คืน เดินทางได้ทุกวัน
วัดอาซะกุสะ | โตเกียวสกายทรี | โอไดบะ | พระราชวังอิมพีเรียล | ชินจุกุ หรือจัดโปรแกรมเอง

โตเกียว ฟูจิ

รหัสทัวร์ : JP006
5 วัน 4 คืน เดินทางได้ทุกวัน
วัดอาซะกุสะ | โตเกียวสกายทรี | ภูเขาไฟฟูจิ | ล่องเรือโจรสลัด | หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก | โกเทมบะ หรือจัดโปรแกรมเอง