โตเกียว

แพ็จเกจเที่ยวส่วนตัว

โตเกียวฤดูหนาว

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

คลิก

โตเกียวฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

คลิก

โตเกียวฤดูร้อน

มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม

คลิก

โตเกียวฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

คลิก

โตเกียวฤดูหนาว

ทัวร์โตเกียว NRT5316

5 วัน 3 คืน

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว -เมืองอิบารากิ – นิกโก้ – สวนสนุกเอโะ วันเดอร์แลนด์ – ทะเลสาบซูเซนจิ – วัดนาริตะซัง

ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – อิออนมอลล์


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5317


5 วัน 3 คืน

วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวากูจิโก – กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดนาริตะซัง – คาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด

ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – อิออนมอลล์


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5308


5 วัน 3 คืน

นาริตะ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – ศาลเจ้าโคมิตาเดะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อุโมงค์เมเปิ้ล – อิออน – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – สวนโชวะคิแนน

ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อิออน – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ


รายละเอียดโปรแกรม

โตเกียวฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์โตเกียว NRT4201

4 วัน 2 คืน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT4202

4 วัน 2 คืน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5301

5 วัน 3 คืน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5318


5 วัน 3 คืน

นาริตะ – หลวงพ่อโตไดบุตสึ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ – วัดนาริตะ

ชินจูกุ – ฮาราจุกุ – อิออน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5319


5 วัน 3 คืน

นาริตะ – ฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – หลวงพ่อโตไดบุทสึ – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – สวนอูเอโนะ – ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ – สตอรี่ฟาร์ม

ย่านอูเอโนะ – ฮาราจุกุ – อิออน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5302

5 วัน 3 คืน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5303

5 วัน 3 คืน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5304

5 วัน 3 คืน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5305

5 วัน 3 คืน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5306

5 วัน 3 คืน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5307

5 วัน 3 คืน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT6401

6 วัน 4 คืน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT6402

6 วัน 4 คืน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT7401

7 วัน 4 คืน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5309

5 วัน 3 คืน

นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ – ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์

ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5310

5 วัน 3 คืน

นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ – ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5311

5 วัน 3 คืน

นาริตะ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – ศาลเจ้าโคมิตาเคะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค

ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็ม


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT6301


6 วัน 3 คืน

นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – ศาลเจ้าโคมิตาเดะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค – ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – วัดนาริตะ

ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ – อิสระเลือกช้อปปิ้ง – อิออน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT6302


6 วัน 3 คืน

นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – ศาลเจ้าโคมิตาเดะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อุโมงค์เมเปิ้ล – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ – สวนโชวะคิแนน – โอไดบะ – กันดั้ม – เทพีสันติภาพ

ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิสระเลือกช้อปปิ้ง – อิออน


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5312


5 วัน 3 คืน

นาริตะ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – ศาลเจ้าโคมิตาเดะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อุโมงค์เมเปิ้ล – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – สวนโชวะคิแนน

ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อิออน – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5314


5 วัน 3 คืน

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ดิวตี้ฟรี – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – โตเกียว – หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว – นาริตะ – วัดนาริตะซัง – โอโมเตะซังโดะ นาริตะ

โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เล็ต – ย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5315


5 วัน 3 คืน

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – พิธีชงชาญี่ปุ่น – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – โตเกียว – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยภายในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้


รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์โตเกียว NRT5313


5 วัน 3 คืน

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – นาริตะ – วัดนาริตะซัง – คาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด

ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – อิออนมอลล์


รายละเอียดโปรแกรม