โตเกียว

แพ็จเกจเที่ยวส่วนตัว

โตเกียวฤดูหนาว

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

โตเกียวฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

โตเกียวฤดูร้อน

มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม

โตเกียวฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

โตเกียวฤดูหนาว

ทัวร์โตเกียว NRT5316


5 วัน 3 คืน

วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ออนเซ็น - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว -เมืองอิบารากิ - นิกโก้ - สวนสนุกเอโะ วันเดอร์แลนด์ - ทะเลสาบซูเซนจิ - วัดนาริตะซัง

ย่านชินจูกุ - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์

ทัวร์โตเกียว NRT5317


5 วัน 3 คืน

วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ทะเลสาบคาวากูจิโก - กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - วัดนาริตะซัง - คาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด

ย่านชินจูกุ - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์

ทัวร์โตเกียว NRT5308


5 วัน 3 คืน

นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุโมงค์เมเปิ้ล – อิออน - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – สวนโชวะคิแนน

ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อิออน – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ

โตเกียวฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์โตเกียว NRT4201

4 วัน 2 คืน

ทัวร์โตเกียว NRT4202

4 วัน 2 คืน

ทัวร์โตเกียว NRT5301

5 วัน 3 คืน

ทัวร์โตเกียว NRT5318


5 วัน 3 คืน

นาริตะ - หลวงพ่อโตไดบุตสึ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ - วัดนาริตะ

ชินจูกุ - ฮาราจุกุ - อิออน

ทัวร์โตเกียว NRT5319


5 วัน 3 คืน

นาริตะ - ฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - สวนอูเอโนะ - ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ - สตอรี่ฟาร์ม

ย่านอูเอโนะ - ฮาราจุกุ - อิออน

ทัวร์โตเกียว NRT5302

5 วัน 3 คืน

ทัวร์โตเกียว NRT5303

5 วัน 3 คืน

ทัวร์โตเกียว NRT5304

5 วัน 3 คืน

ทัวร์โตเกียว NRT5305

5 วัน 3 คืน

ทัวร์โตเกียว NRT5306

5 วัน 3 คืน

ทัวร์โตเกียว NRT5307

5 วัน 3 คืน

ทัวร์โตเกียว NRT6401

6 วัน 4 คืน

ทัวร์โตเกียว NRT6402

6 วัน 4 คืน

ทัวร์โตเกียว NRT7401

7 วัน 4 คืน

ทัวร์โตเกียว NRT5309


5 วัน 3 คืน

นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์

ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน

ทัวร์โตเกียว NRT5310


5 วัน 3 คืน

นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน

ทัวร์โตเกียว NRT5311


5 วัน 3 คืน

นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค

ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็ม

ทัวร์โตเกียว NRT6301


6 วัน 3 คืน

นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะฮัคไค - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค - ชมความงดงามของดอกโคชิอะ - วัดนาริตะ

ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ – อิสระเลือกช้อปปิ้ง - อิออน

ทัวร์โตเกียว NRT6302


6 วัน 3 คืน

นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุโมงค์เมเปิ้ล - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - สวนโชวะคิแนน - โอไดบะ - กันดั้ม - เทพีสันติภาพ

ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิสระเลือกช้อปปิ้ง - อิออน

ทัวร์โตเกียว NRT5312


5 วัน 3 คืน

นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุโมงค์เมเปิ้ล - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – สวนโชวะคิแนน

ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อิออน – ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ

ทัวร์โตเกียว NRT5314


5 วัน 3 คืน

โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ดิวตี้ฟรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ

โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เล็ต - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้

ทัวร์โตเกียว NRT5315


5 วัน 3 คืน

โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - พิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยภายในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ย่านชินจูกุ - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้

ทัวร์โตเกียว NRT5313


5 วัน 3 คืน

โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - นาริตะ - วัดนาริตะซัง - คาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด

ย่านชินจูกุ - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์