โอกินาว่า

แพ็จเกจเที่ยวส่วนตัว

โอกินาว่าฤดูหนาว

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

โอกินาว่าฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

โอกินาว่าฤดูร้อน

มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม

โอกินาว่าฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

โอกินาวะฤดูหนาว

โอกินาวะฤดูใบไม้ผลิ

โอกินาวะฤดูร้อน

โอกินาวะฤดูใบไม้ร่วง