โอซาก้า เกียวโต

รหัสทัวร์ : JP003
5 วัน 4 คืน เดินทางได้ทุกวัน
ปราสาทโอซาก้า | ล่องเรือ Aqua Liner | วัดคิโยมิซึเดระ | รถไฟสายโรแมนติค | Universal Japan | ย่านนัมบะ หรือจัดโปรแกรมเอง

โอซาก้า เกียวโต

รหัสทัวร์ : JP007
4 วัน 3 คืน เดินทางได้ทุกวัน
ปราสาทโอซาก้า | อูเมดะสกายบิวดิ้ง | วัดคิโยมิสึ | ปราสาทนิโจ | วัดคินคะคุจิ | ช้อปปิ้งนัมบะ หรือจัดโปรแกรมเอง

เกียวโต โอซาก้า นารา

รหัสทัวร์ : JP008
4 วัน 3 คืน เดินทางได้ทุกวัน
ศาลเจ้าเฮอัน | วัดคิโยมิสึ | อูเมดะสกายบิวดิ้ง | ปราสาทโอซาก้า | วัดโทไดจิ | วัดฟุคุจิ หรือจัดโปรแกรมเอง

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า

รหัสทัวร์ : JP011
4 วัน 3 คืน เดินทางได้ทุกวัน
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | นาโกย่า | หุบเขาโครังเค | ชิราคาวาโกะ | ศาลเจ้าเฮอัน | วัดคินคะคุจิ | ปราสาทโอซาก้า | ชินไซบาชิ หรือจัดโปรแกรมเอง