โอซาก้า

แพ็จเกจเที่ยวส่วนตัว

โอซาก้าฤดูหนาว

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

คลิก

โอซาก้าฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

คลิก

โอซาก้าฤดูร้อน

มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม

คลิก

โอซาก้าฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

คลิก

โอซาก้าฤดูหนาว

ทัวร์โอซาก้า KIX5306


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination – นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า – สะพานนาคะบาชิ – ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ลานกิจกรรมหิมะ

อิออน – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX5307


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination – นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า – สะพานนาคะบาชิ – ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ลานกิจกรรมหิมะ- อิสระเต็มวัน

อิออน – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX5313


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – นาโกย่า – ลานสกีทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่าจินยะ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ปราสาทโอซาก้า

ย่านซาคาเอะ – เอ็กซ์โปซิตี้ – ย่านชินไซบาชิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX6403


6 วัน 4 คืน

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – ทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – โอซาก้า – หุบเขามิโนะ – น้ำตกมิโนะ – ปราสาทโอซาก้า

ย่านซาคาเอะ – ย่านชินไซบาชิ – เอ็กซ์โปซิตี้ – อิออนมอลล์


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โอซาก้าฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์โอซาก้า KIX5303

6 วัน 3 คืน


โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคะคุจิ – ชินเคียวโกคุ – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว


ช้อปปิ้งอิออนจัสโก้ – ช้อปปิ้งเทรามาจิ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX6401

5 วัน 3 คืน


โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – อควอเลี่ยม (ไม่รวมค่าเข้าชม) – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ตลาดปลาตลาดคุโรมง


ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ชินไซบาชิ – อิสระท่องเที่ยว 1 วัน


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX6402

5 วัน 3 คืน


ปราสาทโอซาก้า – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – วัดคินคาคุจิ – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเง็ตสึเคียว – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ- ศาลเจ้าเฮย์อัน


ถนนโทงโบริ – ย่านชินไซบาชิ – ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต – ดิวตี้ฟรี


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX5308


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ – ปราสาทโอซาก้า

อิออน จัสโก้ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX6404


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง – เรือซานต้ามาเรีย – ย่านนัมบะ – อิสระท่องเที่ยวยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึเดระ – ย่านฮิกาชิยาม่า – วัดคินคะคุจิ – ปราสาทนิโจ – วิหารเบียวโดอิน – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ

ถนนช็อปปิ้งเทนจิน – ถนนช็อปปิ้งเทรามาจิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX5314


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล – ปราสาทโอซาก้า – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – โกเบ

อิออน – ชินไซบาชิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX5315


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล – ปราสาทโอซาก้า – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – ชมซากุระคลองโอคาซากิโซซุย – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – โกเบ

อิออน – ชินไซบาชิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX5316


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ยูนิเวอร์แซล – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – วันคิโยมิสึ – ตลาดปลาคุโรมง – ชมซากุระที่โรงกษาปน์

ริงกุเอ้าท์เล็ต – ชินไซบาชิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX5317


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – วัดคินคาคุจิ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ชมซากุระ ศาลเจ้าเฮย์อัน

ชินไซบาชิ- ริงกุเอ้าท์เล็ต – ดิวตี้ฟรี


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โอซาก้าฤดูร้อน

ทัวร์โอซาก้า KIX4201

4 วัน 2 คืน


นารา – เกียวโต –วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อัน – ปราสาทคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรมง


ช้อปปิ้งย่านกิออน – ช้อปปิ้งอุเมดะ – ช้อปปิ้งอิออนมอลล์


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX5301

5 วัน 3 คืน


โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – อควอเลี่ยม (ไม่รวมค่าเข้าชม) – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ตลาดปลาตลาดคุโรมง


ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ชินไซบาชิ – อิสระท่องเที่ยว 1 วัน


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX5302

5 วัน 3 คืน


ปราสาทโอซาก้า – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – วัดคินคาคุจิ – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเง็ตสึเคียว – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ- ศาลเจ้าเฮย์อัน


ถนนโทงโบริ – ย่านชินไซบาชิ – ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต – ดิวตี้ฟรี


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX5309


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า– อิสระเต็มวัน – โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ

ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โอซาก้าฤดูใบไม้ร่วง

ทัวร์โอซาก้า KIX5304

5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน – ปราสาททอง – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิสระเต็มวัน

อิออน จัสโก้ – ริงกุ เอ้าท์เล็ท


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX5305


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า – ปราสาททอง – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน – วัดเรียวไกซัง โยโกคุราจิ – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นารา – วัดโทไดจิ – ตลาดคุโรมง

อิออน – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX5201


5 วัน 2 คืน

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ– วัดคิโยมิสึ – วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นารา – วัดโทไดจิ

อิออน จัสโก้ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX5310


5 วัน 3 คืน

อิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ ฟุโนยะ – มิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – หุบเขามิโนะและน้ำตกมิโนะ – ปราสาทโอซาก้า

ย่านกิอน – เอ็กซ์โปซิตี้ – ย่านชินไซบาชิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX5311


5 วัน 3 คืน

ปราสาทโอซาก้า มิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – หุบเขาและน้ำตกมิโนะ – อิสระท่องเที่ยวภายในโอซาก้า หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

เอ็กซ์โปซิตี้


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX5312


5 วัน 3 คืน

มิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – อิสระท่องเที่ยวภายในโอซาก้า หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – ปราสาทโอซาก้า – หุบเขามิโนะและน้ำตกมิโนะ

เอ็กซ์โปซิตี้ – ดิวตี้ฟรี – ย่านชินไซบาชิ


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โอซาก้า KIX4301


4 วัน 3 คืน

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ปราสาทโอซาก้า

ย่านซาคาเอะ – ย่านชินไซบาชิ – เอ็กซ์โปซิตี้ – อิออนมอลล์


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์


คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์