โอซาก้า

แพ็จเกจเที่ยวส่วนตัว

โอซาก้าฤดูหนาว

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

โอซาก้าฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

โอซาก้าฤดูร้อน

มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม

โอซาก้าฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

โอซาก้าฤดูหนาว

ทัวร์โอซาก้า KIX5306


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาททอง – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination - นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ทาคายาม่า - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ลานกิจกรรมหิมะ


อิออน – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ทัวร์โอซาก้า KIX5307


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาททอง – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination - นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ทาคายาม่า - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ลานกิจกรรมหิมะ- อิสระเต็มวัน


อิออน – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ทัวร์โอซาก้า KIX5313


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า - เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - นาโกย่า - ลานสกีทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - อาคารทาคายาม่าจินยะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ปราสาทโอซาก้า


ย่านซาคาเอะ - เอ็กซ์โปซิตี้ - ย่านชินไซบาชิ

ทัวร์โอซาก้า KIX6403


6 วัน 4 คืน

ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - ทตโทริ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - โอซาก้า - หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - ปราสาทโอซาก้า


ย่านซาคาเอะ - ย่านชินไซบาชิ - เอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์

โอซาก้าฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์โอซาก้า KIX5303

6 วัน 3 คืน


โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ – ชินเคียวโกคุ - นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียวช้อปปิ้งอิออนจัสโก้ – ช้อปปิ้งเทรามาจิ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม


ทัวร์โอซาก้า KIX6401

5 วัน 3 คืน


โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - อควอเลี่ยม (ไม่รวมค่าเข้าชม) – นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ตลาดปลาตลาดคุโรมงช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ชินไซบาชิ – อิสระท่องเที่ยว 1 วัน


ทัวร์โอซาก้า KIX6402

5 วัน 3 คืน


ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา - วัดคินคาคุจิ - อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ – สะพานโทเง็ตสึเคียว - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ- ศาลเจ้าเฮย์อันถนนโทงโบริ – ย่านชินไซบาชิ - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต – ดิวตี้ฟรี


ทัวร์โอซาก้า KIX5308


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ - สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ - ปราสาทโอซาก้า


อิออน จัสโก้ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท

ทัวร์โอซาก้า KIX6404


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง - เรือซานต้ามาเรีย - ย่านนัมบะ - อิสระท่องเที่ยวยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึเดระ - ย่านฮิกาชิยาม่า - วัดคินคะคุจิ - ปราสาทนิโจ - วิหารเบียวโดอิน - ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ


ถนนช็อปปิ้งเทนจิน - ถนนช็อปปิ้งเทรามาจิ

ทัวร์โอซาก้า KIX5314


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซล - ปราสาทโอซาก้า - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - วัดคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อาราชิยาม่า - สะพานโทเก็ตสึเคียว - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - โกเบ


อิออน - ชินไซบาชิ

ทัวร์โอซาก้า KIX5315


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซล - ปราสาทโอซาก้า - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - วัดคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อาราชิยาม่า - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - ชมซากุระคลองโอคาซากิโซซุย - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - โกเบ


อิออน - ชินไซบาชิ

ทัวร์โอซาก้า KIX5316


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยูนิเวอร์แซล - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - วันคิโยมิสึ - ตลาดปลาคุโรมง - ชมซากุระที่โรงกษาปน์


ริงกุเอ้าท์เล็ต - ชินไซบาชิ

ทัวร์โอซาก้า KIX5317


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - วัดคินคาคุจิ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - สะพานโทเก็ตสึเคียว - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชมซากุระ ศาลเจ้าเฮย์อัน


ชินไซบาชิ- ริงกุเอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี

โอซาก้าฤดูร้อน

ทัวร์โอซาก้า KIX4201

4 วัน 2 คืน


นารา – เกียวโต –วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อัน – ปราสาทคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ตลาดคุโรมงช้อปปิ้งย่านกิออน - ช้อปปิ้งอุเมดะ – ช้อปปิ้งอิออนมอลล์


ทัวร์โอซาก้า KIX5301

5 วัน 3 คืน


โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - อควอเลี่ยม (ไม่รวมค่าเข้าชม) – นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ตลาดปลาตลาดคุโรมงช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ชินไซบาชิ – อิสระท่องเที่ยว 1 วัน


ทัวร์โอซาก้า KIX5302

5 วัน 3 คืน


ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา - วัดคินคาคุจิ - อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ – สะพานโทเง็ตสึเคียว - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ- ศาลเจ้าเฮย์อันถนนโทงโบริ – ย่านชินไซบาชิ - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต – ดิวตี้ฟรี


ทัวร์โอซาก้า KIX5309


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า– อิสระเต็มวัน - โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ


ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์

โอซาก้าฤดูใบไม้ร่วง

ทัวร์โอซาก้า KIX5304

5 วัน 3 คืน

โอซาก้า – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - ปราสาททอง - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิสระเต็มวัน


อิออน จัสโก้ - ริงกุ เอ้าท์เล็ท

ทัวร์โอซาก้า KIX5305


5 วัน 3 คืน

โอซาก้า - สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า - ปราสาททอง – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - วัดเรียวไกซัง โยโกคุราจิ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - นารา - วัดโทไดจิ - ตลาดคุโรมง


อิออน – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ทัวร์โอซาก้า KIX5201


5 วัน 2 คืน

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ– วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นารา – วัดโทไดจิ


อิออน จัสโก้ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท

ทัวร์โอซาก้า KIX5310


5 วัน 3 คืน

อิเนะ - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ ฟุโนยะ - มิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - โอซาก้า - หุบเขามิโนะและน้ำตกมิโนะ - ปราสาทโอซาก้า

ย่านกิอน - เอ็กซ์โปซิตี้ - ย่านชินไซบาชิ

ทัวร์โอซาก้า KIX5311


5 วัน 3 คืน

ปราสาทโอซาก้า มิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - หุบเขาและน้ำตกมิโนะ - อิสระท่องเที่ยวภายในโอซาก้า หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ


เอ็กซ์โปซิตี้

ทัวร์โอซาก้า KIX5312


5 วัน 3 คืน

มิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - อิสระท่องเที่ยวภายในโอซาก้า หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - ปราสาทโอซาก้า - หุบเขามิโนะและน้ำตกมิโนะ


เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินไซบาชิ

ทัวร์โอซาก้า KIX4301


4 วัน 3 คืน

ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาทโอซาก้า


ย่านซาคาเอะ - ย่านชินไซบาชิ - เอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์