ฮอกไกโด-โนโบริเบทสึ-นิเซโกะ-โอตารุ

รหัสทัวร์ : SSCTS6D4N0001

●เที่ยวเต็มวัน●

โนโบริเบ็ทสึ | หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ | หุบเขานรกจิโกกุดานิ | ขึ้นกระเช้ากิโจกุดานิ | สวนหมีสีน้ำตาล | ทะเลสาบโทยะ | เล่นสกี Grand Hirafu | ขึ้นกระเช้าเท็นกูยามะ | โรงงานช็อคโกแลต ชิโรอิโค อิบิโตะ | พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Canal

ฮอกไกโด-นิเซโกะ-โอตารุ-ซัปโปโร

รหัสทัวร์ : SSCTS7D5N0002

●เที่ยวเต็มวัน●

โนโบริเบ็ทสึ | หุบเขานรกจิโกกุดานิ | นิเซโกะสกีรีสอร์ท | นั่งกระเช้าเท็นกุยามะ | ถนนคาซาอิมาชิ | โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ | สวนสัตว์มะรุยะมะ | พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร | หอนาฬิกาซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ | แซลม่อนอควาเลี่ยม

ฮอกไกโด-ซัปโปโร-โนโบริเบทสึะ-ฮาโกดาเตะ

รหัสทัวร์ : SSCTS6D4N0003

●เที่ยวเต็มวัน●

โนโบริเบ็ทสึ | หมู่บ้านโนโบริเบทสึ | หุบเขานรกจิโกกุดานิ | ขึ้นกระเช้าฮาโกดาเตะ | สวนหมีสีน้ำตาล | ลานสกีฮาโกดาเตะ | ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ | โกดังอิฐแดง | สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ | โรงงานช็อคโกแลตอิซอยะ

ฮอกไกโด-โนโบริเบทสึะ-ฮาโกดาเตะ-นิเซโกะ-โอตารุ

รหัสทัวร์ : SSCTS7D5N0004

●เที่ยวเต็มวัน●

โนโบริเบ็ทสึ | หุบเขานรกจิโกกุดานิ | สวนหมีสีน้ำตาล | สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ | โกดังอิฐแดง | ภูเขาฮาโกดาเตะ | ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ | ลานสกีเมืองนิเซโกะ | พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี | โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ

ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-โนโบริเบทสึ-นิเซโกะ-โอตารุ

รหัสทัวร์ : SSCTS7D5N0005

●เที่ยวเต็มวัน●

หมู่บ้านโนโบริเบทสึ ดาเตะ จิไดมุระ | หุบเขานรกจิโกคุดานิ | สวนหมีน้ำตาล | โกเรียวคาคุทาวเวอร์ | โกดังอิฐแดงคาเนโมริ | ลานสกีฮาโกดาเตะ | โรงงานช็อคโกแลตอิซอยะ | นั่งกระเช้าเท็นกูยามะ | สวนสัตว์มะรุยะมะ

ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-โนโบริเบทสึ

รหัสทัวร์ : SSCTS5D3N0006

●เที่ยวเต็มวัน●

ฮาโกดาเตะ | สวนสาธารณะโกะเรียวคาคุ | โกดังอิฐแดงคาเนโมริ | โกเรียวคาคุทาวเวอร์ | ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ | หุบเขาไข่ดำโอวาคุดานิ | ชมลิงแช่ออนเซนที่สวนพฤษศาสตร์โซนร้อนฮาโกดาเตะ | ทะเลสาบโทยะ | โรงงานช็อคโกแลต ชิโรอิโค อิบิโตะ