เซ็นได – โอบานาซาว่า – ชิโรอิชิ

รหัสทัวร์ : SD6D4N0001

●เที่ยวเต็มวัน●

พิพิธภัณฑ์อันปังแมน | กิมซัง ออนเซ็น | เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ไดแคนนอน | หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ | ภูเขาไฟซาโอะ (นั่งกระเช้า) | ปราสาทอาโอบะ | ศาลเจ้าโอซากิ ฮะจิมังกุ | เส้นทางธรรมชาติถนนโจเซนจิ โดริ

ไอสุ – ฟุกุชิมะ – เซ็นได

รหัสทัวร์ : SD5D3N0002

●เที่ยวเต็มวัน●

จุดชมวิวที่ราบสูงอูระบันได | ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ | หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ | ปราสาทซึรุกะ | หมู่บ้านจิ้งจอกแห่งจังหวัดมิยางิ | ล่องเรือครูซชมอ่าวมัตสึชิมะ | วัดโกไดโดะ | ภูเขาไฟซาโอะ (นั่งกระเช้า) | ปราสาทอาโอบะ

ไอสุ – ฟุกุชิมะ – เซ็นได

รหัสทัวร์ : SD5D3N0003

●เที่ยวเต็มวัน●

ปราสาทสึรุกะ | หมู่บ้านโออุจิ จูคุ | ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น | หน้าผาโทโนะเฮทสึริ | หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ | เล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ | ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) | อ่าวมัตซึชิม่า | เรือนน้ำชา Kanrantei

อิวาเตะ – ไอสุ – ฟุกุชิมะ – เซ็นได

รหัสทัวร์ : SD6D4N0004

●เที่ยวเต็มวัน●

วัดจูซนจิ | หมู่บ้านโออุจิ จูคุ | หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ | ปราสาทสึรุงะ | หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ | หมู่บ้านโออุจิ จูคุ | ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) | เล่นสกีที่ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได | กินซังออนเซน