ฟุกุโอกะ

รหัสทัวร์ : FKK6D4N0002

●เที่ยวเต็มวัน●

พิพิธภัณฑ์ดาไซฟุ เท็นมันกุ | สวนดาไซฟุ อามุเสะเม็น พาร์ค | ฟุกุโอกะทาวเวอร์ | หาดทรายซีไวด์พาร์ค | ห้าง MARK IS Fukuoka Momochi | TeamLab Fukuoka | พิพิธภัณฑ์ศิลปะฟุกุโอกะ | ศาลเจ้าดาไซฟุ เทนมันกุ